8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Criminaliteit 2023 stabiel in Zuidplas

Uit de jaarcijfers van 2023 blijkt dat de criminaliteit nagenoeg stabiel gebleven is in de gemeente Zuidplas, het aantal aangiften is iets gedaald. De overlast is na Corona gedaald en ook daarna stabiel gebleven. De reactietijd van de politie blijft onder de landelijke norm die wordt gesteld. De top drie van feiten staat op vermogensdelicten, horizontale fraude en vernielingen.

In totaal werden over 2023 maar 12 meer misdrijven geregistreerd voor Zuidplas, in totaal 1544. Hiermee blijft aantal stabiel ten opzichte van 2022 (1532) en 2021 (1518). Ook het aantal aangiften blijft dalen, afgelopen jaar werd er 1227 maal aangifte gedaan bij de politie.

Het meest voorkomende misdrijf volgens de statisitieken zijn ‘Overige vermogensdelicten’ wat volgens de uitleg een verzameling is onder andere Heling, chantage, overige diefstallen, verduistering. Dit wordt gevolgd door zogenaamde ‘Horizontale Fraude’ waarbij er dan sprake is van fraude met identiteiten, nepproducten, verzekeringen, betaalproducten, bankproducten, online handel etc. en op een derde plaats komt het feit ‘Vernieling cq. zaakbeschadiging’

In 2023 werden er in Zuidplas werden er 98 winkeldieven in de kladden gegrepen waarbij de Hornbach met een streng beleid, hier een groot aandeel in heeft. In totaal werden 94 brom, snor of gewone fietsen gestolen. Er vonden 63 wonininbraken plaats en 55 maal van of uit een motorvoertuig.

Per dorp zijn de verschillen marginaal te noemen, maar de meeste meldingen zijn in Nieuwerkerk aan den IJssel (70%) en in verhouding naar dorpsgrootte is het minst aantal meldingen in Moerkapelle. Daarbij moet ook de aantekening gemaakt worden dat Moerkapelle geen autosnelweg heeft, waar een deel van de geregistreerde misdrijven door worden veroorzaakt. In dit kleine dorp staat vernielingen op 1, in Zevenhuizen is dat hetzelfde, in Nieuwerkerk staat overige vermogensdelicten op 1 en in Moordrecht staat horizontale fraude op de eerste plek.

Overlast

Het aantal meldingen van overlast is bijna gelijk aan het voorgaande jaar en veel lager dan de coronajaren 2020 en 2021. Het aantal overlastmeldingen van mensen die zwerven op straat is wel iets toegenomen, net als overlastgevende personen.

Aanrijtijden

Een discussie die al langer loopt is de aanrijtijden van de politie bij een spoedgeval. De landelijke norm is dat de politie bij 90% van de spoedgevallen (prio1) de politie ter plaatse moet zijn. Maar al langer staat deze norm in een landelijk gebied als Zuidplas ter discussie. Met name de stellingname dat dit komt door de sluiting van het politiebureau wordt hiermee gevoed. Maar in de cijfers is er geen verschil tussen voor en na de sluiting. Zowel in buurgemeente Waddinxveen (met bureau) als in de politie eenheid Den Haag waaronder Zuidplas valt, wordt deze norm niet gehaald.

Advertentie