8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

VVD stelt vragen over stilzetten kerkklokken Zevenhuizen

De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft vragen gesteld over het stilzetten van de kerkklokken in het dorp Zevenhuizen. De gemeente Zuidplas, als eigenaar van de kerktoren door een oude wet van Napoleon nog, besloot in de nacht de klokken stil te laten zetten. Raadslid Karreman vraagt het college mee te denken hoe dit in ere kan blijven in plaats het luiden te verbieden.

Karremen stelt in zijn inleiding van de vragen : “Op last van gemeente Zuidplas zijn de kerkklokken van de Hervormde Kerk in Zevenhuizen stilgezet na 23:00 uur. Aanleiding hiervan is meting uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland na een klacht over geluidsoverlast. Uit de meting bleek dat de wettelijke geluidsnorm werd overschreden, waardoor de klokken zijn stilgezet tussen 23:00 uur en 7:00 uur. De kerk en de kerkklokken zijn onderdeel van het cultureel erfgoed in Zevenhuizen. Laten we dat in ere houden!“.

Hij stelde de onderstaande vragen aan het college van B&W :

 1. Wat is de aanleiding geweest om de kerkklokken tussen 23:00 uur en 07:00 uur te laten
  stoppen met luiden?
 2. Stel dat uit de meting van de ODMH bleek dat het geluid binnen de geldende geluidsnormen
  bleef, waren de kerkklokken dan ook stilgezet? (inclusief toelichting waarom wel/waarom
  niet)
 3. Is het mogelijk om de kerkklokken binnen de geldende geluidsnormen te laten luiden?
  a. Zo nee, waarom niet?
  b. Zo ja, wat zijn die mogelijkheden en wat zijn daarvan de financiële consequenties?
 4. Mocht het technisch mogelijk zijn om de kerkklokken binnen de geldende geluidsnormen te
  laten luiden, bent u dan bereid om de beslissing terug te draaien en het luiden van de
  klokken in ere te herstellen?
Advertentie