8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Gemeenteraad gaat besluit nemen over bestemmingsplan Vijfde Dorp

Aankomende dinsdag is er een lange zitting van de gemeenteraad van Zuidplas waarbij het grootste agendapunt het besluit zal zijn over het bestemmingsplan Middengebied deel 1. Dit plan wordt tijdens de raadsvergadering, die al om 14:00 uur start, opiniërendbehandeld. De vraag blijft of deze ook rijp voor besluitvorming is, of dat dit op een later moment moet gaan plaatsvinden.

De afgelopen maanden is er al door de raad veelvuldig vergaderd over het bestemmingsplan waarin het vijfde dorp, de nieuwe bedrijventerreinen en het Koning Willem I bos in is opgenomen. Als deze is vastgesteld is aanpassing door de gemeenteraad de aankomende 20 jaar niet makkelijk meer. In het plan zijn de regels opgenomen over het verkeer, de waterhoogten en de hoeveelheid woningen. Zo staat er in dit plan dat er minimaal 2.400 van de 8.000 woningen sociale huurwoningen gaan worden, komen er ongeveer 320 goedkope koopwoningen en is het aantal dure woningen maximaal 50% van het aantal.

In de voorafgaande commissievergaderingen werd niet duidelijk hoe bepaalde partijen in de race zitten. De SP is en blijft tegen het plan en ziet kleinere woningbouwplannen liever in bijvoorbeeld Nieuwerkerk Noord. De PvdA/GroenLinks fractie en NEZ zijn kritisch op aantallen betaalbare woningen en hebben nog geen positie ingenomen. Groep Pouwels, D66 en ChristenUnie/SGP zijn voorstander van het plan. De Groep Van liet weten vooral moeite te hebben met de onteigeningen en heeft nog geen standpunt. Coalitiepartijen CDA en VVD waren erg kritisch tijdens de vergaderingen en de vraag is of zij meegaan met de coalitie en steun verlenen of niet aan het plan.

Zo hebben de raadsleden de afgelopen tijd met hoogleraren gesproken als second opinion en het advies dat werd uitgebracht door deze hoogleraren werd weer ontkend door het college met steun van de landsadvocaat Pels Rijken. De discussie die de VVD heeft aangekaard gaat over de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) wat nu op een aantal percelen rust. Deze verloopt op 19 mei en daarom moet het besluit genomen worden aldus het college. De VVD ziet dit niet als een probleem en wil meer tijd voor het oplossen van vraagstukken zoals het oplossen de problemen van ondernemers en bewoners in het gebied. Het CDA was bij de laatste vergadering erg kritisch over dat de gemeenteraad in de toekomst weinig kan doen meer aan het plan.

Het plan voor het Vijfde Dorp is uniek. Zeewolde was het laatste dorp dat uit het niets werd opgericht, eind jaren 70. Dat was toen werk van de provincie, een besluit als deze voor een kleine gemeente mag best uniek worden genoemd. De geschatte waarde van het project staat nu op 1.000.000.000 euro. Zuidplas loopt hier financiële risico’s mee maar door grondbezit en contractuele afspraken uit het verleden zal bij niet doorgaan, ook grote schade worden opgelopen.

Wat is het Vijfde Dorp

2 jaar geleden heeft Gouwe IJssel Nieuws een videoreeks gemaakt over het Vijfde Dorp, zie onderstaand deel 1 met de uitleg :

Advertentie