8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Oproep Platform Middengebied: “Stem niet in met bestemmingsplan!”

Het Platform Middengebied Zuidplaspolder zal op dinsdag 14 mei 2024 omstreeks 19.15 deze petitie overhandigen aan Burgemeester Han Weber, als voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Zuidplas. De petitie, die in een korte tijd 740 keer is ondertekend, roept op tot aandacht voor belangrijke elementen die momenteel ontbreken in de borging van essentiële aspecten in het majeure bestemmingsplan.

Het Platform Middengebied Zuidplaspolder zet zich in voor de bewoners en ondernemers die door de ontwikkelingen van het Middengebied in de Zuidplaspolder worden geraakt, nu en in de toekomst. Met deze petitie heeft het platform een krachtig signaal van de lokale gemeenschap ontvangen.

De petitie benadrukt de noodzaak om cruciale elementen te verankeren die momenteel ontbreken in de plannen van de Gemeente Zuidplas. Het ontbreken van deze borging kan ingrijpende gevolgen hebben voor de leefbaarheid en toekomstige ontwikkeling van het middengebied. Alle inwoners van de dorpen zullen de gevolgen ondervinden, zoals op het gebied van drukte en financieel. Bovendien wordt het gemis van beschermde natuur, het verdwijnen van het Groene Hart van de Zuidplas, sterk gevoeld. Belangrijke thema’s die in de petitie worden aangehaald zijn waterhuishouding, mobiliteit, financiën, ecologie, bodem, natuur & landschap en toekomstperspectief. De petitie is te vinden onder www.petities.com/petitie_vijfde_dorp

We zijn verheugd over de massale steun die we hebben ontvangen voor onze petitie,” zegt Fred Boevé, woordvoerder van het Platform Middengebied Zuidplaspolder. “Het is een duidelijk signaal dat onze gemeenschap waarde hecht aan bescherming en verbetering van ons middengebied. We kijken ernaar uit om de petitie aan te bieden en hopen dat onze zorgen serieus worden genomen en
worden vertaald naar concrete acties
.”

Het Platform Middengebied Zuidplaspolder nodigt alle geïnteresseerde media uit om aanwezig te zijn bij de overhandiging van de petitie. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei 2024, omstreeks 19.15 uur op het Gemeentehuis van de Gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den
IJssel.

Advertentie