8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Algemeen bestuur Waterschap stuurt oproep aan raad Zuidplas over waterbeheer

Alle partijen uit de algemene vergadering van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, met uitzondering van de SGP-ChristenUnie, hebben vandaag een brief gestuurd aan de leden van de gemeenteraad van Zuidplas over het bestemmingsplan voor het Vijfde Dorp.

De gemeenteraad komt vandaag bij elkaar om definitief te besluiten over het bestemmingsplan voor het eerste deel van het nieuwe vijfde dorp. “De ontwikkeling van het Vijfde Dorp biedt de unieke kans om robuuste waterbeheer strategieën toe te passen die niet alleen de huidige, maar ook toekomstige generaties ten goede zullen komen”.

Met deze brief van de fracties van Water Natuurlijk, VVD, BBB, PvdA, PvvD, AWP, Geborgd ongebouwd en geborgd natuurterreinen, JA21, CDA en Jou lijkt wederom dat er geen akkoord is tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap. Al eerder werd hier uitgebreid over gesproken in de gemeenteraad dat het aanpassen van de plannen nu te duur is en wethouder Schuurman benadrukte dat de waterveiligheid niet in het gedrang zou komen.

Allereerst dient voor het beoordelen en vaststellen van het bestemmingsplan een
waterhuishoudingsplan aanwezig te zijn. Dit is tot op heden niet het geval, ondanks
meerdere toezeggingen vanuit de gemeente Zuidplas.
Een zorgelijke ontwikkeling, gezien de rol van bodem en water in dit bestemmingsgebied.

Bijna alle partijen in bestuur HHSK

Maar daar denken de partijen de partijen anders over: “Duurzaam en toekomstbestendig bouwen in deze diepe polder vraagt om extra investeringen om dezevoorwaarden en ambities waar te kunnen maken. Onze indruk is dat momenteel onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om deze
opgave volgens de gezamenlijke ambities uit te voeren in lijn met de randvoorwaarden voor
veilig, toekomstbestendig en duurzaam bouwen
“.

De fracties wensen de Zuidplasser raadsleden in het belang van de huidige en toekomstige bewoners van het gebied veel wijsheid toe.

Advertentie