8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Liveblog: besluitvorming Vijfde Dorp

Vandaag, 14 mei 2024, wordt het bestemmingsplan Middengebied 1 behandeld in de gemeenteraad na vele avonden vooraf vergaderen. Gouwe IJssel Nieuws brengt verslag uit van een van de grootste besluiten die ooit door de gemeente Zuidplas is genomen. Daarom brengen wij verslag uit van deze avond. Voor het eerst sinds maart 2022 is de gemeenteraad compleet aanwezig.

Stemming

Van de amendementen worden 11 van de 18 aangenomen.

Het voorstel wordt daarna in stemming gebracht. NEZ en SP stemmen tegen net als CDA raadslid Meppelink en VVD raadsleden Beuving en Boogerman-Jongepier. Met een verhouding van 21 voor en 8 tegen is het voorstel aangenomen.

Debat

In de tweede termijn gaat het over amendementen en moties. Molenaar (ChristenUnie/SGP) wil een dialoog over amendementen waar college juridisch een afwijzing advies geeft. Damen (PvdA) is het niet mee eens, het gaat ook over standpunten die we hebben. Hij verwijt dat er te weinig openbaar over gesproken. Dit is een signaal dat dit punten zijn die belangrijk gevonden. Van Wijnen is van mening dat het raadsleden vrij moet staan. De vergadering lijkt als een nachtkaars uit te gaan.

Het college heeft een schorsing gehad om alle wijzigingsvoorstellen (amendementen) en moties te behandelen. Wethouder Schuurman is in zijn eerste termijn vooral bezig met de visie van college van B&W op de amendementen en moties. Er is wederom een schorsing over de amendementen.

Damen (PvdA/GroenLinks) Wil niet dat het aantal sociale woningen die gepland, om financiele redenen in gedrang te komen. Hij is kritisch over het aantal geheime overleggen voorafgaand aan dit besluit. Hij botst met raadslid Pouwels, hij verwijt haar dat veel vragen van haar al eerder bij vergaderingen behandeld werden, waarbij zij er niet bij is.

Van Drenth (NEZ) vergelijkt de dwang met 14 mei 1940 en dat valt bij Molenaar verkeerd. Van Drenth is nog steeds van mening dat de doelgroepenvisie ontbreekt.

Meppelink (CDA) is niet tegen bouwen maar vraagt zich af de raadsleden hun controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordige rol wel hebben kunnen uitvoeren.

Pouwels (groep Pouwels) noemt een aantal mensen die geschiedenis schreven en dat vanavond hier ook een historisch besluit wordt genomen, daar mag men niet voor terugdeinsen nu.

Van (groep Van) ziet dat hij in een trein is gestapt maar voelt de wagon waarin hij zit als een escaperoom. Hij vraagt wethouder Schuurman hoe groot de kans is dat er weer een “Nesselande Oost” plan komt.

Adriaanse (D66) is geïrriteerd door het Hoogheemraadschap en durft te praten van onbehoorlijk bestuur dat op korte termijn dit nog zo wordt toegestuurd. Voor hem is het inperken van de woningnood erg belangrijk.

Baas (SP) wil niet als raadslid worden herinnerd als diegene die Zuidplas in een financieel ravijn heeft gedonderd en zijn inwoners met de scherven heeft laten zitten.

Molenaar (ChristenUnie/SGP) is van mening dat er 20 jaar geleden al besluit genomen. Hij heeft wel zorgen nog over bereikbaarheid. Zijn partij ziet de brieven van het Hoogheemraad geen reden om het bestemmingsplan niet aan te nemen.

Van Wijnen (VVD) trapt af en blijft kritisch. Maar wegstemmen is voor de partij geen optie. Hij heeft veel financïele zorgen maar weet dat men niet kan stoppen. Hij had wel uitstel gehad willen hebben door de WVG maar snapt dat anderen uitstel niet zien zitten.

Brieven van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Er zijn 2 brieven van de algemene vergadering als van het college van het waterschap. Laatste vooral onaangenaam verrast om college te bewegen. Er is afgelopen dagen uitgebreid contact, zowel ambtelijk als bestuurlijk aldus wethouder Schuurman. Overleg is gepland maar brief is verrassend en zet onterecht de boel onderdruk. Volgens wethouder was 15 juni de deadline voor waterhuishoudelijk plan. Wethouder benadrukt dat het veilig is en dat men samen geld wil ophalen. Voor hem werkt het college door aan een oplossing en dat kan ook als het bestemmingsplan wel wordt vastgesteld.

Petitie aangeboden

Het platform Middengebied heeft voorafgaand van de vergadering 740 ondertekeningen van de petitie voor uitstel aangeboden.

Advertentie