8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

Waddinxveen wijst locatie voor opvang vluchtelingen aan

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen heeft de locatie Vredenburghlaan/ Plasweg/ IJsermanweg, ontsluiting via IJsermanweg (perceel C2003) aangewezen als meest geschikte locatie voor de opvang van 195 vluchtelingen en 30 plekken voor inwoners die met spoed op zoek zijn naar een woning. Hiermee voert de gemeente de wettelijke verplichtingen uit die gelden. Dat geeft voor de komende vijf jaar duidelijkheid naar haar inwoners, ondernemers en partners. De locatiekeuze van het college wordt op 19 en 26 juni voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Inwoners ontvangen daarna een brief om hen te informeren.

Sociaal hart

Wethouder Albert Kerssies licht toe: “Horen dat er een opvanglocatie in jouw omgeving komt, is voor sommige mensen echt een verandering waar ze aan moeten wennen. Dat begrijp ik. Niet alleen verandert je omgeving, maar misschien voelt het ook oneerlijk. Mogelijk ben je zelf op zoek naar een woning. Of lukt het je zoon of dochter maar niet om de eerste stap op de woningmarkt te zetten. Tegelijkertijd is het de realiteit van dit moment: de nood om vluchtelingen op te vangen is hoog. Er zijn opvangplekken te weinig. Waddinxveen loopt hier niet van weg, net als heel veel andere gemeenten in Nederland. We gaan dit met elkaar zo goed mogelijk doen.” De opvanglocatie aan de Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg is bedoeld om een veilig onderkomen te bieden aan vluchtelingen die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld of schending van mensenrechten. Naast het inpassen van deze opvanglocatie heeft de gemeente ook oog voor de eigen woningzoekenden in Waddinxveen. Zo bouwen we de komende jaren tegelijk aan woningen voor de eigen woningzoekenden bij nieuwbouwprojecten, o.a. Noordkade, Triangel en Sleutelkwartier.

Inbreng door inwoners, ondernemers en partners  

De gemeente heeft gesproken met vertegenwoordigers van inwoners die zorgen hadden over de vier overgebleven locaties uit het eerste locatieonderzoek van de gemeente. Inwoners hebben daarna tot 1 mei opnieuw geschikte locaties kunnen aanmelden. In totaal zijn in twee rondes ruim 180 mogelijke locaties bij de gemeente binnengekomen. De interne vakspecialisten hebben de locaties met hulp van het stappenplan getoetst en indien van toepassing met het wegingskader daarna een score gegeven. Hieruit is een top vijf lijst gekomen met kansrijke locaties. Deze vijf locaties zijn door een aantal experts, waaronder het COA en de Provincie verder beoordeeld. Het college heeft ervoor gekozen om Vredenburghlaan/Plasweg/IJsermanweg, ontsluiting via IJsermanweg (perceel C2003) aan te wijzen. Deze locatie kwam op belangrijke onderdelen als beste mogelijkheid naar voren. Gekeken is naar de geschiktheid volgens COA en Provincie, de situatie op het gebied van (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, makkelijk aanpasbaar en gesprekken met omwonenden en eigenaren. Inwoners ontvangen na het besluit van de gemeenteraad een brief om hen te informeren.

Inloopavond


De uitnodiging komt van de gemeente en het COA. We gaan op deze avond met elkaar in gesprek en beantwoorden vragen. Omwonenden en ondernemers kunnen zich dan ook aanmelden voor een omwonendenoverleg. In dit structurele overleg bespreken we de voortgang en kunnen omwonenden meedenken over de verdere invulling en uitwerking van de opvanglocatie. Ook bespreken we met elkaar hoe de nieuwe bewoners van de opvanglocatie onderdeel kunnen worden van onze gemeenschap. Meer informatie over de opvang van vluchtelingen staat op onze website: www.waddinxveen.nl/vluchtelingen. Inwoners kunnen zich hier ook aanmelden voor de gemeentelijke digitale nieuwsbrief waar het laatste nieuws over de opvanglocatie wordt gemeld en aanmelden als vrijwilliger in en om de opvanglocatie.

Advertentie