8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Wandelingen Koornmolengat Zevenhuizen met Natuur- en Vogelwacht Rotta

Het Koornmolengat is een klein natuurreservaat en bestaat uit broekbos, veenmoeras en drie open plassen. Bij de droogmaking van de Tweemanspolder werd het afgescheiden door een dijk waardoor het nooit ontveend of ontwaterd is.Een uniek gebied dat oogt als West-Nederland van duizend jaren geleden.

Sinds de aanleg van het helofytenfilter is de waterkwaliteit verbeterd en groeit het veenmos weer. Dat plantje heeft ons land gevormd en is ook nodig voor de vernatting van natuur. Verder komen er ook soorten voor als waterpeper, kattenstaart en water minnende boomsoorten.

In het Koornmolengat huist een kolonie aalscholvers en kent verder een rijke verscheidenheid aan (water)vogels zoals (zilver)reigers, rietzanger, ijsvogel en mogelijk ook het woudaapje.

Natuur- en Vogelwacht Rotta organiseert op de vrijdagavonden van 28 juni t/m 30 augustus excursies tussen 19 en 21 uur. Verzamelpunt zijn de picknicktafels bij restaurant de Roerdomp te Zevenhuizen. Samen met de gidsen lopen de deelnemers over een vlonderpad. Deelnemers die het veen wil voelen trillen, kunnen het best hoge schoenen aantrekken. De gidsen zullen ook meer vertellen over het ontstaan van Zevenhuizen en waar de naam Koornmolengat vandaan komt.

Aanmelden kan via corvandelustrgraaf@gmail.com.

Advertentie