8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Het beste (sport)idee? Kom ermee!

Heb je een goed idee en kan jouw initiatief wel een steuntje in de rug gebruiken? Bekijk de voorwaarden op onze website en vraag aanjaagbudget aan via het lokale Sportakkoord!

Wat doet het Sportakkoord 2.0?

Inmiddels is de maatschappelijke waarde van sport en bewegen niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met het lokale Sportakkoord 2.0 zijn landelijke ambities vertaald naar een plan van aanpak op zes verschillende hoofdambities:

· Inclusie en diversiteit
· Ruimte voor sport en bewegen
· Vitale sportaanbieders
· Sociaal veilige sport
· Vaardig in bewegen
· Maatschappelijke waarde van sport

Het Sportakkoord 2.0 is opgesteld is een gezamenlijk product van maatschappelijke partners, waaronder Stichting ZO!, Sportstichting Zuidplas en de gemeente Zuidplas.

Waarom meedoen?

• Krijg financiële ondersteuning voor jouw initiatief
• Draag bij aan de ambities uit het lokale Sportakkoord
• Draag bij aan een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners in Zuidplas
• Werk samen met andere partijen om jouw idee te realiseren

Meer informatie en aanvragen

Kijk voor de voorwaarden, het stappenplan voor indienen en het aanvraagformulier op onze website www.sportakkoordgemeentezuidplas.nl.

Advertentie