8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Aanbesteding sportvelden vallen duurder uit

De aanbesteding voor een nieuw waterveld voor hockeyvereniging De IJssel in Nieuwerkerk aan den IJssel als een nieuw kunstgrasveld voor voetbalvereniging Moerkapelle valt duurder uit dan het eerder aangevraagde krediet. Daarom moet wethouder Zijlstra meer geld gaan vragen bij de gemeenteraad van Zuidplas om het krediet weer op orde te krijgen.

Waterveld valt duurder uit voor De IJssel

Na de verplichte keuring van de beide semi-waterhockeyvelden van Hockeyvereniging
¨De IJssel”, blijkt dat deze niet meer aan de eisen voldoen en zijn afgekeurd. Hierdoor moesten de ondergronden vervroegd moeten worden vervangen. De hockeyvereniging heeft aangegeven vanuit speltechnische overwegingen over te willen gaan van semiwatervelden naar watervelden. De meerkosten ten opzichte van een semi-waterveld bedragen € 40.000 per veld, en derhalve € 80.000 in totaal.

De vereniging heeft deze meerkosten voor zelf bij elkaar verzameld. Maar de ombouw van het semi-waterveld naar een waterveld valt duurder uit dan was voorzien met de aanbesteding. Daarnaast dient de bestaande beregening aangepast te worden, wat vooraf niet voorzien was. Het totale beschikbare budget was € 800.000. Er is een aanvullend krediet nodig van € 65.000.

Derde veld v.v. Moerkapelle

In het project De Jonge Veenen fase 3 is een derde veld voorzien voor VV Moerkapelle. Voordat het derde veld wordt aangelegd moeten op het bestaande trainingsveld noodlokalen voor de school worden geplaatst en moet een nieuwe school gerealiseerd zijn. De vereniging levert hiervoor een natuurgrasveld in, maar om de capaciteitsbehoefte te kunnen opvangen is besloten dat er een kunstgrasveld aangelegd wordt. Ook de aanbesteding van dit veld valt hoger uit dan voorzien. Voor het voetbalveld is een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de toplaag en de ondergrond. Er is een aanvullend krediet nodig van € 305.000. De extra kapitaallasten bedragen structureel € 11.500

Advertentie