8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Verwarring over organisatie Open Monumenten Dag

De gemeente heeft met een afgelopen week uitgestuurd persbericht,  waarin eigenaren van monumentenpanden aangespoord werden om mee te doen met Open Monumentendag op zaterdag 14 en zondag 15 september 2024 diverse organisaties tegen het zere been geschopt. De Open Monumentendagen zijn een jaarlijks landelijk terugkerend initiatief en altijd in het weekend. In onze gemeente wordt  altijd alleen op zaterdag aan dit evenement meegedaan.

Sinds jaar en dag  werd deze dag georganiseerd door de historische verenigingen en erfgoedorganisaties van de omliggende IJsselgemeenten.  Ook rijdt er een historische bus langs de deelnemende monumenten en varen er schepen tussen de gemeenten. Steeds meer organisaties sloten zich hier bij aan zoals het beklimmen van de kerktoren in Moordrecht met hulp van de scouting. De erfgoedorganisaties waren in overleg met de adviseur Erfgoed van de gemeente over het organiseren van Open Monumentendag. Bij dit overleg kwam ter sprake dat er wellicht meerdere “monumenten” mee zouden kunnen doen met Open Monumentendag .  Een verder overleg zou nog plaatsvinden , echter daar is niets meer op vernomen door de erfgoedorganisaties.

De Historische Verenigingen en andere erfgoedorganisaties zijn samen met vrijwilligers intensief bezig geweest met het organiseren van de komende Open Monumentendag om dit voor de vakantieperiode gereed te hebben.  De bus route is bekend en de eigenaren van de schepen hebben zich bereid verklaard dit jaar weer mee te doen. Een vaarschema is ook al gereed. Rond 22 juli zal de folder die zal worden uitgegeven met daarin de deelnemende “monumenten” met een kleine uitleg, de bus route en de vaartijden naar de drukker worden gezonden en later in de betreffende gemeenten worden verspreid. Daarnaast is men ook bezig met het maken van een kwartetspel voor Open Monumentendag.

Het persbericht is voor publicatie voorgelegd aan een van de organisatoren, die niet heeft kunnen reageren wegens vakantie. De gemeente medewerker heeft het toen gestuurd naar andere mede-organisatoren, die wijzigingen hebben aangebracht op de concept tekst.  Deze wijzigingen betroffen o.a. de openstelling, immers alleen zaterdag 14 september zouden de monumenten in Zuidplas open zijn en ook de bus en schepen zouden alleen op zaterdag rijden/varen.  De zondagsrust in de deelnemende gemeenten dient gerespecteerd te worden. Er is door de erfgoedorganisaties ook gemeld dat zij bereid zijn om voor de Open Monumentendag in 2025 met de gemeente te willen samenwerken om andere monumenten bij de Open Monumentendag te betrekken, maar dat dit gezien het vele werk dat met de organisatie gemoeid is voor dit jaar niet meer mogelijk was. Het persbericht van de gemeente is echter ongewijzigd gepubliceerd.

De woordvoerder van de gemeente antwoordde op een door Gouwe IJssel Nieuws gestelde vragen: “De vrijwilligers waren in overleg met de adviseur “Erfgoed”van de gemeente omdat ,zoals de woordvoerster het noemde , actief aan de slag te gaan met speerpunten in het erfgoedbeleid. Een van die speerpunten is ook meer betrokkenheid en bewustzijn creëren voor Open Monumentendagen en dan met name op organisaties en monumenteneigenaren, die (nog) niet deelnemen. Op deze manier hopen we inwoners en bezoekers ons erfgoed en onze monumenten door de gehele gemeente Zuidplas kunnen gaan beleven.

Open Monumentendagen is een jaarlijks landelijk terugkerend initiatief en altijd in het weekend. In onze gemeente is dat de afgelopen jaren inderdaad steeds op zaterdag georganiseerd. . En dat blijft voor die organisaties die dat prettig of voldoende vinden. De gemeente is ontzettend blij met hun programma’s en maakt daar ook melding van in het persbericht. Ook deelt de gemeente informatie via haar kanalen over het aanstaande evenement

Het doel van de oproep is om eigenaren van rijks- dan wel gemeentemonumenten uit te nodigen om hun monument open te stellen in het weekend van Open Monumentendagen op een of beide dagen. Hoe meer deelnemers hoe meer beleving en keuzevrijheid is de gedachte.  Het persbericht is een uitnodiging en heeft niet de intentie om de organisaties die doorgaans op zaterdag aan Open Monumentendagen deelnemen te verplichten om ook op zondag open te zijn”.

De gemeente woordvoerder laat ook weten:  “In de maand augustus hopen wij het definitieve programma inclusief de reeds uitgewerkte programma’s van de aangehaakte erfgoedorganisaties te kunnen delen en aan te bieden aan de landelijke organisatie van Open Monumentendagen 2024”.  Deze programmering zal niet synchroon lopen met de programmering in de folder die door de erfgoedorganisaties zal worden uitgegeven. En dat steekt nog meer bij de mensen van de historische verenigingen en erfgoedorganisaties, want juist vrijwilligers werken al wat langer aan die folder en voelen zich overlopen door hoe de gemeente de regie lijkt te willen pakken.

Volgens een van de organisatoren is het spijtig dat een prachtig jaarlijks evenement een negatief tintje krijgt: ‘We mogen blij zijn dat besturen en vrijwilligers zoveel energie en tijd stoppen in het op de kaart houden van het lokale erfgoed!”

Advertentie