8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

VVD motie Stopzetten ROL-overeenkomst AZC haalt het niet

De VVD heeft tijdens de behandeling van de Zomernota een motie ingediend om de ROL-overeenkomst met het COA over een AZC in Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor de liberalen is het in het hoofdlijnenakkoord van de het nieuwe kabinet aangegeven dat de spreidignswet geschrapt wordt. Fractievoorzitter Annika van Gerwen stelt in haar motie : “Deze overeenkomst daarnaast is aangegaan onder de veronderstelling dat de spreidingswet zou worden ingevoerd”;

Maar wethouder Schuurman heeft de motie aan de gemeenteraad ontraden. Volgens hem gaat het hier om een akkoord op hoofdlijnen en wordt er pas in september een defintief regeringsakkoord gemaakt. Zeker nog tot die tijd is de spreidingswet aan de orde. Daarnaast stelde Schuurman dat het opheffen van de spreidingswet zeker niet het probleem van de asielzoekers en het tekort aan opvangplekken niet ineens weg is.

De VVD blijft ook hameren dat door een latere toevoeging het risico bestaat dat de ROL niet alleen voor kansrijke asielzoekers wordt maar ook gebruikt kan worden voor andere categorieën asielzoekers, wat volgens de liberalen strijdig is met de eerder gedane beloften aan de inwoners. Uiteindelijk stemde 8 van de 25 raadsleden voor de motie. De steun van NEZ aan de motie hielp niet en werd verworpen.

Advertentie