Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het onderhoud van sloten dit jaar voor een deel gecontroleerd vanuit de ruimte met behulp van satellietbeelden. Het is de eerste keer dat wij sloten met deze nieuwe techniek beoordelen. We doen een test in een deel van ons gebied om te zien of deze manier van […]

De waterschapsbelasting voor de inwoners en bedrijven in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stijgt volgend jaar. De klimaatverandering vraagt extra investeringen om de gevolgen van zowel lange droogte, als zware piekbuien op te kunnen vangen. Het college investeert hier de komende vijf jaar jaarlijks 1 miljoen euro extra in.

Dijkgraaf Toon van der Klugt heeft op dinsdag 1 oktober namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. Het waterschap belooft zich hiermee in te zetten voor heldere en duidelijke communicatie.

Het waterschap Hoograadschap Schieland en de Krimpenerwaard gaat langs de Rotte en langs Pekland natuurvriendelijke oevers aanleggen. Deze werkzaamheden vinden de aankomende tijd plaats met als doel schoner water in de rivier de Rotte te krijgen.

Op 26 juni is in de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inco de Jong (14) beëdigd als nieuwe jeugdbestuurder. Hij neemt daarmee het stokje over van Silee Sakha die afscheid neemt als jeugdbestuurder van ons waterschap. Een belangrijke taak van jeugdbestuurder Inco is het betrekken van jongeren bij het belang […]

Veel recreanten rond de Rotte en in de Eendragtspolder keken zaterdag 25 mei verbaasd op van diverse mensen met gele hesjes die daar rond liepen. Het was geen demonstratie maar een oefening van de vrijwillige dijkwachten van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Op de open Molen- en Gemalendag van zaterdag 11 mei was ook het gemaal Abraham Kroes in Moordrecht open. Dit gemaal trok heel veel bezoekers en niet alleen omdat het normaal niet toegankelijk is voor publiek. Er was een druk programma opgesteld door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor jong en oud.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat voor het eerst sinds 2012 de deuren van het gemaal Abraham Kroesgemaal open zetten voor het publiek. Dit gemaal aan de Schielandse Hoge Zeedijk in Moordrecht is open van 10:00 tot 16:00 uur. Het Abraham Kroesgemaal is een uniek gemaal in Nederland, het is zowel een poldergemaal […]

De werkzaamheden aan de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel, die vorig jaar zijn gestart zijn na het stormseizoen weer opgepakt. Behalve enkele borden was het een verrassing voor veel mensen dat het eenrichtingsverkeer weer was ingesteld. De pers, waaronder Gouwe IJssel Nieuws, heeft hierover geen bericht gehad en kon zo geen artikel over schrijven. […]

Bij de verkiezingen voor het waterschap van woensdag 20 maart 2019 zijn vier Zuidplassenaren verkozen in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Water Natuurlijk werd in het gebied van het waterschap het grootste daar waar de VVD in de gemeente Zuidplas nipt de grootste was. Water Natuurlijk won 2 zetels, de […]

Gouwe IJssel Nieuws heeft alle partijen die meedoen aan de verkiezingen van het waterschap een vijftal stellingen voorgelegd. Deze stellingen hebben allemaal een eigen lokaal karakter voor Zuidplas. Update 16-3 18:30: Inmiddels bevat dit artikel de inbreng van alle partijen. De gemeente Zuidplas kent een gebied waar het Hoogheemraadschap niet langer het peil kan verlagen […]