Op maandag 12 augustus gaat fase 2 van de reconstructie van de Hitlandselaan in Nieuwerkerk aan den IJssel van start. De eerste twee weken staan in het teken van het frezen van de overgebleven boomstronken in de bermen. Deze bomen zijn in het voorjaar gekapt ondanks protesten van inwoners.

Na 2 eerdere info-avonden maakte het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap op 25 maart 2019 haar keuze voor de reconstructie van de Hitlandselaan bekend. Deze zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur(AB). Dit AB beslist op 4 april of deze keuze het “groene” licht krijgt. Tijdens de eerdere info-avonden, en via internet, konden […]

De geplande kap van 230 populieren langs de Hitlandselaan zal echt moeten gaan starten op 1 april want uitstel is geen optie voor het recreatieschap Hitland. Volgens het recreatieschap is het gevaar, wat er nu volgens hen is, te groot om verder te wachten. Hierdoor gaan de werkzaamheden starten in het broedseizoen. “Er is besloten […]

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Hitland nodigt geïnteresseerden uit voor de presentatie over het beoogde toekomstbeeld van de Hitlandselaan op maandag 25 maart. Belanghebbenden, omwonenden en geïnteresseerden hebben een voorkeur uitgesproken voor een variant met betrekking tot de verkeerssituatie, maar ook de keuze en locatie van herbeplanting. Met deze voorkeuren en achtergrondinformatie als input, heeft […]

Het recreatieschap Hitland wil inwoners mee laten denken over de reconstructie van de Hitlandslaan in Nieuwerkerk aan den IJssel. De vraag is hoe deze laan er in de toekomst uit moet gaan zien. Mensen die willen meedenken moeten wel op korte termijn tijd hebben. De avond staat namelijk al voor woensdag 13 februari op de […]