Het samenwerkingsverband Aangepast Sporten Midden Holland werpt zijn vruchten af! Sportstichting Zuidplas werkt hierin o.a. samen met Sportpunt Gouda en brengt graag onderstaande clinic onder de aandacht. Stichting BEN organiseert in Gouda een rolstoelbasketbal clinic op 7 juni met Julia van der Sprong. Op vrijdagavond 7 juni 2019 organiseert Basketball Experience NL een clinic rolstoelbasketbal […]