Na een lange periode van geheime vergaderingen heeft de gemeente Zuidplas eindelijk meer informatie gedeeld over de plannen voor het nieuwe “Vijfde Dorp”. De nieuwe dorp moet starten met zo’n 4.000 woningen en is gepland rond de Middelweg en Zuidelijke dwarsweg, wat nu nog de grens tussen Moordrecht en Zevenhuizen is. De plannen zijn te […]

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is tijdens een werkbezoek aan Delft geĂŻnformeerd over de aanpak van de woningbouw van de Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland. Ze heeft waardering uitgesproken over de samenwerking bij de woningbouw van de Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland. Via de Verstedelijkingsalliantie werken acht Zuid-Hollandse gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag aan de bouw van […]

woningbouw op sportvelden moordrecht

De gemeenteraad in Zuidplas is positief over de plannen om de haalbaarheid van het verplaatsen van de voetbalvelden in Moordrecht te gaan onderzoeken. Dat bleek uit de reacties van alle partijen tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 6 maart.

Op de al jaren braak liggende locatie van de voormalige Tweemaster in Nieuwerkerk aan den IJssel moeten vijftig sociale huur en zorgwoningen komen. De plannen voor de locatie zouden nu in een stroomversnelling zijn gekomen. Het is de bedoeling dat in maart of april dit jaar omwonenden worden geĂŻnformeerd over de plannen. Het terrein ligt […]

Zevenhuizerplas

De structuurvisie Zuidplas 2030 is na de recente discussie over de woningbidplannen aan revisie toe. Intussen is de gemeente Zuidplas op weg naar haar derde bestuursperiode. Je mag verwachten, dat men intern ambtelijk nu zelf wel in staat is om de nieuwe structuurschets te maken. Ongetwijfeld zal er ook aandacht worden geschonken aan de aanliggende […]

Het was beter geweest als de gemeenteraad van Zuidplas het Woonbehoefte rapport al voor 19 december had gehad. Dat heeft wethouder Hordijk gezegd tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 januari. De gemeenteraad sprak dinsdagavond uitgebreid over de situatie die is ontstaan de afgelopen weken. Een dag na het besluit van de gemeenteraad om een voorstel […]

Kaart Zuidplaspolder

CU-SGP raadslid Peter Molenaar wil weten of de gemeenteraad op basis van onvolledige informatie een besluit heeft genomen over het bouwen van 9000 woningen in Zuidplas. Aanleiding van zijn vraag is de commotie over het naar buiten gekomen onderzoeksrapport over woningbehoefte in Zuidplas. Het ChristenUnie/SGP-raadslid vraagt het college het onderzoekrapport over woningbehoefte te agenderen voor […]

Kaart Zuidplaspolder

SP fractievoorzitter Jan Baas wil de onderste steen boven over de timing van het rapport van Questan dat bij een informatienota over de woonvisie was toegevoegd. Dit na aanleiding van een artikel op GouweIJsselnieuws.nl waarbij boven water kwam, dat het negatieve advies over bouwen van veel woningen eerder op het gemeentehuis was dan het besluit […]