8.5 C
New York
zondag 14 april 2024

Ernstige twijfel over berekening Hoogheemraadschap kosten restauratie Snelle Sluis

Kost de restauratie van de Snelle Sluis bij Moordrecht écht € 2 miljoen meer dan slopen, zoals het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beweert? De Historische Vereniging Moordrecht trekt die berekening ernstig in twijfel. Ze pleit voor nader onderzoek door onafhankelijke deskundigen. Dat maakt de vereniging op donderdag 10 augustus bekend in een bericht naar de media. De vereniging heeft een ingenieur en universitair docent om een analyse van het rapport gevraagd. Deze komt met zware kritiek op het rapport dat niet volledig zou zijn.

Op 20 juli kwam het hoogheemraadschap met een rapport naar buiten, waarin het zijn voorkeur voor slopen in plaats van herstellen onderbouwt met een berekening door ingenieursbureau Antea Group. Zoals bekend is de historische vereniging fel gekant tegen de sloopplannen en pleit ze er al jaren voor dat de gemeente Zuidplas de Snelle Sluis op de gemeentelijke monumentenlijst zet. Op het laatste verzoek hiervoor in juni 2016 heeft de gemeente nog niet officieel gereageerd.

Sloopkosten te laag ingeschat…
In een reactie op het rapport aan het hoogheemraadschap en de gemeente Zuidplas schrijft de historische vereniging dat kosten van sloop van de Snelle Sluis veel hoger zullen uitvallen dan de € 700.000,- die het schap hiervoor opvoert. De kosten van herstel van schade aan de woning bij de sluis en van de vervangende oeverbeschoeiing zijn namelijk niet in de berekening meegenomen. Ook ontbreekt een post voor risico-opslag.

… kosten van restauratie te hoog
De kosten van restauratie daarentegen schat het schap juist veel te hoog in, stelt de historische vereniging op basis van een analyse van ir. G. Jan Arends, universitair docent draagconstructies aan de Technische Universiteit Delft en expert op het gebied van historische sluizen. Volgens Arends wordt in het rapport nergens onderbouwd dat de staat van de sluis echt zo slecht is als het hoogheemraadschap beweert en dat bij restauratie vrijwel het hele complex opnieuw zou moeten worden opgebouwd. Zijn conclusie: de sluis is robuust en kan veilig worden gerestaureerd. De kosten hiervan per huishouden in het gebied van het hoogheemraadschap bedragen hooguit € 0,25 per jaar.

Nader onderzoek moet uitsluitsel geven
De Historische Vereniging Moordrecht stelt voor om met duikinspecties en boorkernen de werkelijke staat van de sluisfunderingen vast te stellen. Ook vraagt het om een herberekening van de kosten van de eenvoudige restauratievariant door een restauratie-architect. De vereniging verwacht dat dan zal blijken dat het kostenverschil tussen sloop en restauratie veel kleiner is dan de € 2 miljoen die het schap opvoert in zijn rapport.

Het rapport is al een tweede onderzoek dat het Hoogheemraadschap heeft laten doen. Eerder liet men de historische waarde van de sluis onderzoeken. Uit dat onderzoek moest blijken dat de historische waarde beperkt zou zijn. De onderzoekers waren echter verschillende dingen vergeten zoals een peilschaal die in 1829 is aangebracht. In september vergadert het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap over het onderwerp. Dan moet een besluit vallen of men al dan niet wil overgaan tot sloop van de Snelle Sluis die sinds de jaren tachtig geen functie als waterkering meer heeft.

Peilschaal Snelle Sluis uit 1829

Advertentie