8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

HVM geeft het bijna op: “Alleen gemeenteraad kan Snelle Sluis nog redden”

De Historische Vereniging Moordrecht (HVM) heeft opnieuw bakzeil gehaald in haar strijd voor behoud van de historische Snelle Sluis bij Moordrecht. Een pleidooi voor behoud van het historische deel kreeg geen bijval van commissieleden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaar. Leden van de Historische Vereniging bezochten samen met een universitair docent een commissie vergadering bij het waterschap op woensdag 6 september. De commissieleden willen geen nieuw onafhankelijk onderzoek meer naar de werkelijke kosten van sloop en restauratie. Hierdoor is het vrijwel zeker dat de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap op 27 september akkoord gaat met het uitgeven van ruim 7 ton om de sluis te slopen.

‘Een beetje gebruikt’

Na afloop was HVM-voorzitter Marijke Edel zichtbaar teleurgesteld over de uitkomst van de vergadering. “Ik vermoed dat we van begin af aan kansloos waren. We zijn zelfs een beetje ‘gebruikt’, heb ik het idee. Zo van: we hebben de burger bij het besluitproces betrokken en daarmee aan onze plicht voldaan. En vervolgens doen we gewoon wat we altijd al van plan waren.”

‘Nu moet gemeenteraad in actie komen’

Alleen de gemeenteraad van Zuidplas kan de sluis nog redden door de wethouder opdracht te geven de Snelle Sluis alsnog aan te wijzen als monument. Het hoogheemraadschap hoeft zonder monumenten status geen sloopvergunning aan te vragen en ook de omgevingsdienst is al akkoord met de sloop. De gemeenteraad komt 19 september bijeen. Marijke Edel: “De monumentencommissie vindt dat de sluis een monument is. Nu moet de gemeenteraad in actie komen.” Woensdag heeft D66 raadslid Joop Huson ook vragen gesteld over het onderwerp. Volgens hem lijkt er weinig transparantie te zijn vanuit de gemeente Zuidplas in het dossier.

‘Onderzoeken Hoogheemraadschap kloppen niet’

Tijdens de vergadering van de Commissie Integraal Waterbeheer hielden HVM-voorzitter Marijke Edel en ir. G. Jan Arends, universitair docent draagconstructies aan de Technische Universiteit Delft en expert op het gebied van historische sluizen, vergeefs een pleidooi voor een nader onderzoek. Uit een eerder rapport van het waterschap zou namelijk blijken dat de kosten van sloop veel hoger en die van restauratie veel lager zijn dan het waterschap nu beweert.

Waterschap: Restauratie vier keer zo duur als slopen

Het waterschap wil de historische sluis uit 1829 slopen, omdat het bouwwerk in slechte staat verkeert en restauratie veel te duur zou zijn. Het schap baseert zich op een kostenopgave van ingenieursbureau Antea Group, waarin de kosten van restauratie worden geraamd op ruim € 2,88 miljoen en die van sloop op bijna € 710.000,-.

HVM: Juist slopen is vier keer zo duur

De historische vereniging betwist de berekening van Antea. Tijdens de vergadering stelde Edel dat niet restaureren, maar juist slopen vier keer zo duur is. Ze staafde die bewering met een kostenraming van Witteveen+Bos uit 2006, waarop de historische vereniging onlangs de hand wist te lagen. Deze raming werd destijds ook in opdracht van het hoogheemraadschap uitgevoerd.

Het gerenommeerde ingenieursbureau rekende toen uit dat slopen ruim € 1,3 miljoen zou kosten en restauratie volgens de variant ‘minimaal herstel’ € 290.000,-. Beide bedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie. Bij een afschrijving over 30 jaar zou dat neerkomen op € 12.000,- per jaar.

Met deze kostenvergelijkingen wilde de historische vereniging vooral duidelijk maken dat er op zijn minst vraagtekens bij het onderzoek van Antea moeten worden gezet. “Men geeft zelf al aan dat er nader onderzoek moet worden gedaan, dus waarom dan nu al besluiten tot sloop, zeker als er geen acuut gevaar is?”

Monumentencommissie: sluis verdient monumentenstatus

Over de kwestie ‘monument of niet’, stelde Marijke Edel: “De monumentencommissie van Zuidplas heeft tot twee keer toe aangegeven dat de sluis een monument zou moeten zijn. Het college van Zuidplas heeft hierover nog steeds geen duidelijke uitspraak gedaan en de aanvraag van de HVM hiervoor nog niet beantwoord.”

Geen structureel onderhoud gedaan

Op het verwijt van het schap dat de gemeente Zuidplas, provincie en historische vereniging niet willen bijdragen aan de restauratiekosten stelde de HVM-voorzitter: “Aan de sluis is geen structureel onderhoud gedaan (…) Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een vrijwilligersorganisatie of een andere overheid verantwoordelijk is voor de kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van een ander overheidsorgaan.” De commissie ziet de kosten echter als restauratiekosten en niet als achterstallig onderhoud”

Het argument dat er geen andere partijen zijn die het beheer en onderhoud voor hun rekeningen willen nemen, werd eveneens weerlegd. Edel”: “Als historische vereniging zijn wij deze route wel gestart. Wij konden deze echter niet uitwerken, omdat het hoogheemraadschap niet wilde samenwerken aan een minimumrestauratieversie, die we nodig hebben om over overdracht te kunnen gaan spreken.” Het overdragen van de sluis is echter niet het doorslaggevende argument.

‘Als de gemeente niets doet, dan wij ook niet’

Ondanks de gefundeerde betogen van Marijke Edel en Jan Arends besloot de commissie het sloopvoorstel toch door te sturen naar de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van eind september. Hoewel de leden teleurgesteld waren over de afwachtende houding van de gemeente Zuidplas, voelden ze zich tegelijkertijd door lakse houding gesterkt in hun voorkeur voor sloop. ‘Als de gemeente niets doet, dan wij ook niet’, was de algehele teneur. Het college benadrukte vooral dat sloop nodig is vanwege de veiligheid. Na een vraag hierover stelde de Hoogheemraad dat er wel al noodmaatregelen zijn getroffen en er dus geen acuut gevaar is.

Snelle Sluis Moordrecht

Advertentie