-->
8.5 C
New York
donderdag 29 september 2022

Heembouw uit Rotterdam mag nieuw gemeentehuis Zuidplas bouwen

Het Rotterdamse bedrijf Heembouw BV gaat het nieuwe gemeentehuis van Zuidplas bouwen. Dit is de uitkomst van het aanbestedingstraject dat in de afgelopen maanden plaatsvond. De gemeente heeft uiteindelijk één inschrijving ontvangen die voldeed aan de vereisten. De gunning werd eerder uitgesteld en ook haakte zeker één bouwer af in de loop van het traject. Een beoordelingsteam van onafhankelijke adviseurs en ambtenaren van Zuidplas toetste de inschrijving onder andere op het gebied van kwaliteit, financiën, duurzaamheid en planning.

Wethouder Daan de Haas is tevreden over de aanbieding van Heembouw BV: ”Het offertebedrag blijft binnen de plafondbudget dat het college met de gemeenteraad heeft afgesproken. Maar belangrijker nog, voor dat bedrag waarborgt Heembouw BV de kwaliteit die in het Programma van Eisen is vastgesteld. We realiseren een energieneutraal gebouw, met aantoonbare excellente scores op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd creëren we een publieksruimte waarin we inwoners en ondernemers optimaal van dienst kunnen zijn en blijven we binnen de gestelde planning.”

Burgemeester en Wethouders van Zuidplas zijn enthousiast over de volgende stap in het dossier gemeentelijke huisvesting. “Deze geslaagde gunning is goed nieuws voor alle inwoners van Zuidplas. Onze lasten voor huisvesting gaan omlaag, de dienstverlening wordt beter en we krijgen een energieneutraal gebouw,” aldus het college. Lang niet alle inwoners van Zuidplas delen het enthousiasme over het plan waarbij het huidige gemeentehuis gesloopt wordt en er een nieuw pand voor terugkomt.

De definitieve gunning betekent nog niet meteen het begin van de sloop en nieuwbouw. Het college en Heembouw BV stellen hiervoor eerst een overeenkomst op, die naar verwachting half oktober 2017 ingaat. Tijdens diezelfde maand wordt ook bekend of in het huidige gebouw vleesmuiskraamverblijven aanwezig zijn, in het kader van de aan te vragen ontheffing. Vervolgens kan Heembouw aan de slag met de bouwvoorbereidingen. Zodra de definitieve planning voor de sloop en bouw van het nieuwe gemeentehuis bekend is, zal het college hierover berichten.

Het collegebesluit maakt de weg vrij voor de tijdelijke verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar De Saffier. In augustus verhuisde het eerste deel van de ambtenaren al naar de locatie aan de Kleinpolderlaan. Op 23 september volgt een tweede deel van de ambtenaren, waarna eind oktober ook het college zelf naar De Saffier verhuist. In het huidige gemeentehuis blijft dan alleen nog het Klantcontactcentrum, dat in de tweede helft van december de overstap maakt naar het pand aan het Raadhuisplein 2. Daar kunnen inwoners straks terecht voor producten en diensten van de gemeente. De oplevering van het nieuwe gemeentehuis is voorzien in het tweede kwartaal van 2019.

Advertentie