8.5 C
New York
donderdag 13 mei 2021

Positieve cijfers in Najaarsnota en Begroting van Zuidplas

Het totaal van zowel de Najaarsnota 2017 en de Programmabegroting 2018-2021 leveren voor de gemeente Zuidplas een positief beeld op. In de Najaarsnota 2017 treden er onder de streep geen grote afwijkingen op. De begroting voor de komende voor 2018 tot en met 2021 laat voor alle jaren een positief saldo zien, waarbij de woonlasten voor burgers gelijk kunnen blijven. Dat kon het college van B&W melden tijdens een mediabijeenkomst op vrijdag 29 september. De documenten die gepresenteerd werden zijn de laatste van deze Collegeperiode, waarbij de begroting duidelijk een overgangsbegroting is. Vanwege de verkiezingen in maart 2018 is er geen nieuw beleid.

Het College investeert in het verbeteren van de dienstverlening. Denk hierbij aan meer online mogelijkheden en meer mogelijkheden op bij de balie op afspraak dingen te regelen. Ook het betrekken van mensen aan de zijlijn, schulden- en armoedebeleid, duurzaamheid krijgen de komende tijd aandacht. Zo komt er extra budget voor inwonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid en inzet op gasloze wijken bij nieuwe woningbouw projecten.
In een publiek/private samenwerking zullen AED’s aangeschaft en op openbare plaatsen opgehangen worden. Dit wordt ondersteund met de app van Hartveilig wonen waarbij hulpdiensten en vrijwilligers worden ingezet bij reanimaties. Het contract voor nieuwe gemeentehuis zal half oktober getekend worden. Men verwacht nu dat de sloop van het gemeentehuis half mei 2018 begint. Op het gebied van Veiligheid wil het gemeente bestuur verder met de positieve participatie van inwoners. Zorg over politie bereikbaarheid en beschikbaarheid wordt binnenkort weer aangekaart bij nieuwe teamchef. Ook is er de komende tijd aandacht voor ondermijnende criminaliteit (bijvoorbeeld bij hennepkwekerijen).

De insteek voor het College bij zorg is de zorg continuïteit. Daarbij bleek bij bijvoorbeeld WMO en 1e en 2e lijn zorg een overschot in de budgetten. Anderzijds zijn de kosten voor JeugdZorg en wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten; Participatiewet e.a.) wel een punt van aandacht. De hogere kosten voor Jeugdzorg dan het beschikbare budget zijn al bekend uit landelijke nieuwsberichten. Hogere kosten voor BUIG komen in onze gemeente vooral door instroom statushouders en mensen met arbeidsbeperking, al is er een vangnet voor deel van de extra kosten en levert de inzet om mensen aan het werk te krijgen positief resultaat op. Voorlopig heeft de gemeente nog wel een spaarpotje in de vorm van de reserve voor het Sociaal Domein. Maar de komende twee jaar zal er een structurele oplossing voor dit probleem gevonden moeten worden. Hierbij wordt ook gekeken naar Den Haag vanwege een specifieke situatie in de regio Midden-Holland. Maar er zullen ook dingen anders moeten om de kosten te verlagen. In de politiek wordt dit “Transformatie” genoemd. Naast het verminderen van overhead en administratieve lasten zullen er ook dingen echt anders moeten in de toekomst. Het college wil de kosten ook strakker monitoren.

Een ander aandachtspunt zijn de Afvalstoffenkosten. De heffing is momenteel door hogere kosten niet dekkend (in 2018 begroot op 92% dekking). Er is een reserve die dit voorlopig op kan vangen waardoor de heffing voor 2018 gelijk zal blijven aan 2017. Een volgend College zal onderzoek moeten doen om de heffing weer dekkend te krijgen. Komende week zal in het College nog een infonota behandeld worden over de toekomst van de twee afvalbrengstations.

Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de voorstellen in de Najaarsnota en Begroting.  Dit staat voor 7 november in de agenda. De complete stukken zijn in te zien in het raadsinformatiesysteem van de gemeente:
https://zuidplas.raadsinformatie.nl/vergadering/329310/Gemeenteraad%2007-11-2017

Foto en illustratie: Gemeente Zuidplas

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg