De oppositiepartijen D66, PvdA/GroenLinks, SP en Nieuw Elan Zuidplas hebben bij het presidium het verzoek ingediend voor een spoeddebat over de ‘rekenfouten’ in de zomernota. Deze zal plaats gaan vinden 1 oktober.

Inwoners van de gemeente Zuidplas krijgen in het vervolg de eigen bijdrage aan de keuringskosten terug als de gemeente de aanvraag voor invalidenparkeerkaart wordt goedgekeurd. Dat laat het college van B&W weten in een informatienota aan de gemeenteraad als uitvoering van een motie van PvdA/GroenLinks.

Gemeenteraadslid Jos Wiegman (VVD) heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 september zijn zin gekregen. De liberaal had eerder schriftelijke vragen gesteld en vroeg mondeling antwoord op.

Op dinsdagavond 17 september is de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen na 2 maanden reces. Gouwe IJssel Nieuws heeft de fracties gevraagd of ze zin hebben in het nieuwe seizoen en wat hun speerpunten zijn voor deze periode. De vergadering start om 20:00 uur in het nieuwe gemeentehuis en als alles werkt is […]

De leden van de werkgroep Sociaal Domein hebben vragen gesteld over het onderzoek van de rekenkamer Capelle aan den IJssel over de uitvoering van de schuldhulpverlening. Zuidplas werkt met Capelle samen. Deze werkgroep bestaat uit alle partijen uit de gemeenteraad van Zuidplas.

Op haar website heeft de ChristenUnie/SGP laten weten teleurgesteld te zijn over het feit dat er activiteiten door de gemeente zijn georganiseerd op een zondag. Hierbij doelt de fractie op de activiteiten tijdens de world cup rowing in Zevenhuizen. Men roept op om terughoudend te zijn met activiteiten vanuit de gemeente op zondag.

Tijdens de gemeenteraad van 19 juli werd een presentatie gehouden door de veiligheidsregio Holland Midden, waar Zuidplas onder valt. Hierin werd meegenomen welke risicoprofielen er zijn kunnen zijn en de raad werd gevraagd welke risicoprofielen nog misten.

In 2018 was er al een explosieve groei zichtbaar, in het eerste deel van het politieke jaar 2019 zijn weer veel vragen gesteld. Hiermee lijkt schriftelijke vragen stellen een nieuwe trend in de gemeenteraad van Zuidplas. Vragen stellen is een van de middelen die gemeenteraadslid tot zijn of haar beschikking heeft om de controlerende functie […]

De gehele gemeenteraad van Zuidplas steunt het onderzoek naar een nieuw vijfde dorp in de Zuidplaspolder. De partijen die in een eerder stadium tegen hadden gestemd wisten dat de meerderheid achter de plannen staat en verzetten tegen de plannen geen zin meer heeft. Voor deze houding gaf wethouder Hordijk in zijn inleiding al een compliment.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft tijdens de laatste raadsvergadering van de maand mei diverse jaarrekeningen van verbonden partijen goedgekeurd. Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden die de gemeentegrens overschrijden. De meest bekende partijen zijn de recreatieschappen van Hitland en de Rottemeren maar ook de brandweer, bouw en woningtoezicht en het streekarchief zijn ondergebracht in dergelijke organisaties. In […]

De inwoners van Zevenhuizen hebben bij de Europese verkiezingen van 23 mei de stembus massaal overgeslagen. Met slechts 31,2% opkomst is 2 op de 3 inwoners niet gaan stemmen. In Moerkapelle was traditioneel de opkomst het hoogst, 53% procent van de inwoners is opgekomen bij de verkiezingen. Ook traditie in Moerkapelle is de winst van […]

De ChristenUnie-SGP is bij de Europese verkiezingen de grootste partij geworden in Zuidplas. Forum voor Democratie is veruit de grootste stijger en PVV, SP en D’66 verliezen fors in de gemeente. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten was de VVD de grootste partij net als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De politieke partijen in de gemeenteraad van Zuidplas hebben met verbazing gereageerd op de informatienota over de nieuwe huisvesting van het Sociaal Team. Gouwe IJssel Nieuws plaatste hierover een artikel op vrijdagmorgen 17 mei en vroeg de politieke partijen om een reactie.