8.5 C
New York
vrijdag 23 februari 2024

Politieke reacties uit gemeenteraad Zuidplas op plan vijfde dorp met 8.000 woningen

Op 31 maart maakte de gemeente Zuidplas bekend dat het nieuwe vijfde dorp gaat bestaan uit 8.000 woningen die, als iedereen instemt, per 2024 in tien jaar worden gebouwd.

De politieke partijen in de gemeenteraad reageren verschillend; er is blijdschap dat nu eindelijk openbaar over gepraat mag worden maar de intentie van 4.000 in het bid naar de 8.000 woningen in het nu gepubliceerde Masterplan kan bij sommige fracties niet rekenen op goedkeuring. Gouwe IJssel Nieuws maakte een rondje langs de partijen die in de gemeenteraad van Zuidplas zitten, vooruitlopend op de behandeling in de gemeenteraad :

Ferry van Wijnen – VVD
De VVD Zuidplas is trots op dit mooie resultaat, waar vooral onze wethouder Jan Hordijk heel hard aan gewerkt heeft. Wij gaan het resultaat nu verder bestuderen en zullen tijdens de raadsvergadering van 21 april aanstaande een eerste reactie geven

Frans Klovert – D66
EINDELIJK OPENHEID! En dat werd tijd. Nu is de gemeenteraad aan zet! De D66 fractie zal het masterplan toetsen aan haar motie “Dorpen in het groen” die door de voltallige gemeenteraad is aangenomen. Daarbij eventueel bijsturen en dan pas een oordeel geven. Aanwezigheid groen, duurzaamheid, betaalbaarheid en aandeel sociale woningbouw zijn daarin belangrijke uitgangspunten.

Jan Baas – SP
Als eerste wil ik opmerken dat wij ons rotgeschrokken zijn van het aantal woningen. 8000 woningen is bijna net zoveel woningen als in Nieuwerkerk. In het bid werd gesproken van 4000 woningen met een doorkijk naar de toekomst. De toekomst is nu direct naar voren gehaald. Dit om het geheel betaalbaar te maken. Was 4000 woningen dan financieel niet haalbaar?Ik vraag mijzelf af wat hoe de inwoners gereageerd hadden wanneer ze van te voren hadden geweten dat het 8000 woningen zouden worden. Als SP willen wij graag bouwen, maar een polder volstorten met 8000 woningen is voor ons een dorp te ver.

Martin Damen – PvdA/GroenLinks
Na vele malen te zijn uitgesteld was daar dan toch ineens het raadsvoorstel over het Middengebied. Het feit dat zo’n majeure plan er ligt is een felicitatie waard naar de wethouder Jan Hordijk en zijn team. Los van de politieke overwegingen en bij iedereen is genoegzaam bekend dat wij als fractie van de PVDA/GroenLinks liever op een ander plek in de gemeente hadden willen gaan bouwen, zijn we blij dat dit dossier tot een formele afronding gaat komen. Dat we gaan bouwen is voor ons belangrijk.Veel inwoners van Zuidplas kijken uit naar een betaalbare woning en in dit plan is een groot aantal sociale woningen en betaalbare koop opgenomen. Ook zijn we blij dat er gekozen wordt om veel geld te investeren in mobiliteit.
Er ligt een groot plan wat ook solide oogt.

In de komende weken gaan we ons buigen over de deelaspecten niet alleen woningbouw maar ook groenelementen en voorzieningen voor het nieuwe dorp zijn belangrijk voor ons. Wat ons opvalt is dat de kern van het dorp decentraal komt te liggen ten opzichte van veel woningen waar we ook niet tevreden over zijn is de wijze waarop er in de media al gecommuniceerd wordt over dit plan terwijl de raad pover geïnformeerd is. Als fractie hebben wij het afgelopen jaar veel kritiek gehad op de beslotenheid en de wijze waarop raadsleden en inwoners niet konden meedenken. We hopen dat we in het politieke debat nog kleuringen kunnen aanbrengen aan de voorstellen en niet dat we alleen nog wat mogen zeggen of de deurposten groen of rood worden. Dat zou voor ons geen recht doen aan het feit dat de gemeenteraad het hoogste politieke orgaan is en het finale besluit gaat nemen.

Benno de Ruiter- CDA
De CDA fractie wil inhoudelijk niet vooruit lopen op het politieke debat. Wel kunnen we herhalen dat wij ons natuurlijk inzetten voor dat wat wij de afgelopen jaren benoemd hebben. Het moet groen en dorps wonen blijven, de ontsluiting moet toereikend zijn en de woningen die gebouwd worden moeten ook bereikbaar zijn voor mensen met een kleinere beurs en jongeren. Tergelijkertijd moeten we ons blijven focussen op de huidige dorpen en waken dat er in deze dorpen niet ingeleverd gaat worden op de voorzieningen

Cock van der Spek – ChristenUnie-SGP
Nu het Masterplan er ligt zijn we in ieder geval blij dat er meer duidelijkheid is over de plannen in het middengebied. Na lange tijd van onzekerheid. Niet alleen voor onze inwoners, maar ook zeker voor onze ondernemers. Onze fractie gaat de stukken uiteraard uitvoerig bestuderen. We spiegelen het plan aan onze eerdere inbreng op het bid en de concept ontwikkelvisie.  De sleutelbegrippen voor CU/SGP waren toen en zijn dat nog steeds: robuust financiele kaders, dorps bouwen, voldoende sociale woningbouw en ook heel belangrijk, de infrastructuur. Hoe gaan de wegen lopen en houden we het verkeer gaande. Op 21 april spreken we als Raad over het Masterplan, maar op 15 april zijn de inwoners en ondernemers eerst aan zet. CU/SGP is benieuwd naar uw reactie op de plannen en hoopt dat u uw stem laat horen.

Paul van Drenth – Nieuw Elan Zuidplas
Na vele maanden van strikte geheimhouding, (die bij doorbreken hiervan stevig gesanctioneerd kon worden) is nu het Masterplan gepresenteerd. Met veel meer woningen dan in het “Efteling bidbook” gepresenteerd en met gedacht veel meer ruimtebeslag hetgeen doet vrezen voor de resterende groene, open ruimte. Nieuwbouw zeer zeker gelegen in de luchtcorridor van en naar landingsbaan 24 van RTHA. We komen er over te spreken. Zo ook, wat ons betreft, over dat de raad achter in het rijtje staat wat betreft het moment van openbaring en de ineens niet meer geheimhouding van het Masterplan. De raad gaat over het opheffen van de geheimhouding, niet het college of de ambtenaren. 

Vijfdedorp6
Advertentie