8.5 C
New York
donderdag 16 september 2021

Politiek Zuidplas kijkt terug naar 2020

Met de zeven fracties in de gemeenteraad kijken we terug naar het jaar 2020 en we kijken vooruit naar 2021. Vandaag het eerste deel waarin we vroegen hoe de fracties kijken naar afgelopen jaar, wat hun hoogtepunt en dieptepunt en als laatste wat vonden de fractievoorzitters het woord van het jaar.

Alle fractievoorzitters hebben hun inbreng gegeven en kijken verschillend terug maar één ding is een rode draad door het verhaal: corona. Volgende week komt het vooruitkijken naar 2021 en de eerste gemeenteraadsvergadering is op dinsdag 19 januari.

VVD – Ferry van Wijnen

Hoe kijkt u terug naar het jaar 2020 in het algemeen?

Een raar jaar door alle Corona perikelen en andere mondiale kwesties. Desondanks hebben we lokaal best veel kunnen bereiken en daar zijn we toch trots op!

Wat was voor uw partij het politieke hoogtepunt?

We hebben ondanks de crisis de stijging van de lokale lasten beperkt kunnen houden. Ook hebben we een duidelijk geluid laten horen tegen het huidige duurzaamheidsbeleid. We zijn zeker géén ontkenners, maar het moet wél anders: realistisch, haalbaar en betaalbaar! 

Wat was voor uw partij het politieke dieptepunt?

Misschien niet politiek, maar het grote aantal Corona slachtoffers in Zuidplas en het leed dat dit veroorzaakt heeft bij onze inwoners, heeft ons diep geraakt.

Wat is voor u het woord van 2020?

Of we het nu willen of niet, het woord van 2020 is ‘Corona’.

ChristenUnie/SGP – Cock van der Spek

Hoe kijkt u terug naar het jaar 2020 in het algemeen?

Het jaar 2020 is een moeizaam jaar door Corona. Ook in onze gemeente is er veel leed door Corona. Allereerst leed vanwege ziekte of overlijden door Corona. Daarnaast de zorgen voor ondernemers, instellingen, sportverenigingen, kerken, gezinnen, hoe houden zij zich staande in deze epidemie.

Wat was voor uw partij het politieke hoogtepunt?

Het zijn er veel, maar laat ik er 1 noemen: de oplevering van de zg Prikker op de Kaart, waarbij alle infra en verkeerveiligheid knelpunten in onze gemeente in kaart zijn gebracht en geprioriteerd.

Wat was voor uw partij het politieke dieptepunt?

Als dieptepunt ervaarden we de begroting van Zuidplas. Door de uitgaven aan, in het bijzonder de Jeugdzorg, is de balans tussen inkomsten en uitgaven behoorlijk uit de pas gaan lopen en staat ons de komende jaren nog grote uitdagingen te wachten. We moeten ervoor waken dat we enerzijds de spaarpot niet leegtrekken, anderzijds de lasten voor onze inwoners niet te veel verhogen. En als laatste er voor zorgen dat Zuidplas een aantrekkelijk gemeente blijft om in te wonen, te werken en te recreëren.

Wat is voor u het woord van 2020?

Voor mij is het woord van 2020 toch wel “verbinding”. Enerzijds door meer afstand van elkaar te nemen vanwege besmettingsgevaar, werd het moeilijker om de verbinding te blijven houden. Anderzijds voelden we ons met elkaar wel meer verbonden. We hebben hier allemaal mee te maken en dan zie je ook mooie nieuwe verbindingen ontstaan.

CDA – Tinet de Jonge

Hoe kijkt u terug naar het jaar 2020 in het algemeen?

Wanneer er zware tijden aanbreken dan kan dat het slechtste in mensen naar boven halen. Wat het CDA gezien heeft, is dat dit in 2020 niet gebeurd is in Zuidplas. Corona stuwde werkloosheid, ziekte en eenzaamheid omhoog. Aan de andere kant stonden mensen op. Soms alleen, soms samen in een kerk of moskee verband, leerlingen die de handen ineen sloegen. Bedrijven die bloemen en producten schonken aan verzorgingshuizen. Zo kijk ik terug op 2020. Een jaar waarin mensen op ontroerende wijze samen gingen staan voor de kwetsbaren in Zuidplas. Ja, een jaar vol verdriet maar ook een jaar vol kracht. Vol veerkracht!

Wat was voor uw partij het politieke hoogte- of dieptepunt?

Wat voor de 1 een hoogtepunt is, is voor de ander een dieptepunt. Om nu een hoogtepunt te noemen, nu zoveel inwoners in de problemen zitten, vind ik lastig. Als je aan het roer zit dat wil je dat alles zo vloeiend mogelijk verloopt voor inwoners. Hier wordt heel hard aan gewerkt. Veel mensen in Zuidplas hebben een soepel traject gelopen toen ze de gemeente nodig hadden. Voor ons is dat een hoogtepunt. Toch Zijn er ook mensen die wel in de knel gekomen zijn. Soms om bureaucratische redenen. Voor ons is dit dan een dieptepunt. Weet je wat, laten we volgend jaar een jaar maken vol hoogtepunten. Allereerst voor onze inwoners. Dan wordt dat voor het CDA vanzelf een hoogtepunt!

Wat is voor u het woord van 2020?

Het zou gek zijn als dat niet ‘Corona’ of ‘ COVID-19’ was. 2021 mag het jaar zijn dat dit woord een herinnering wordt

PvdA/GroenLinks – Johan Helmer

Hoe kijkt u terug naar het jaar 2020 in het algemeen?

Een jaar om nooit meer te vergeten. Een jaar dat je doet beseffen dat alles relatief is en je ervaart dat het humeur van een gemeenschap rond eenzelfde situatie totaal kan omslaan

Wat was voor uw partij het politieke hoogtepunt?

De hoogtepunten lagen dit jaar niet voor het oprapen….. Discussies rond de concept RES en de uiteindelijke afhandeling

Wat was voor uw partij het politieke dieptepunt?

De vermeende schending van geheimhouding door onze partij

Wat is voor u het woord van 2020?

Populismerisico

SP – Jan Baas

Hoe kijkt u terug naar het jaar 2020 in het algemeen?

Terugkijkend op 2020 kan ik alleen maar concluderen dat dit een jaar is wat iedereen snel wil vergeten. Veel persoonlijk leed door corona waardoor de gemeente Zuidplas hard is geraakt. Veel inwoners werden geconfronteerd met de gevolgen van deze pandemie. Ook voor veel ondernemers was het een zeer zwaar jaar. Als politieke partij sta je machteloos tegen dit soort omstandigheden. Gelukkig hebben we een daadkrachtige gemeente die waar kon inwoners en ondernemers bij heeft gestaan waar dat mogelijk was. Dit is zeker een compliment richting de mensen die hier 24 uur per dag mee bezig waren waard.

Wat was voor uw partij het politieke hoogtepunt?

De bloemenactie die wij als SP het afgelopen voorjaar hebben gehouden was een fantastisch succes. Men konden voor €5 een bos bloemen (ingekocht bij lokale kwekers) laten bezorgen bij iemand die men een hart onder de riem wilde steken. Ruim 500 inwoners bestelden bloemen voor vrienden, buren, kennissen, collega’s en andere naasten. Als SP konden we op deze manier een steentje bijdragen aan de oproep om naar elkaar om te kijken. Gaandeweg bleek dat we geld overhielden. Hierdoor konden we als SP een donatie van €500 aan een lokaal initiatief, de boodschappenkast, doen.

Wat was voor uw partij het politieke dieptepunt?

Dieptepunt was voor de SP wel de stoelendans rond de ontwikkeling van het middengebied. Na ruim 3 jaar is er nog steeds geen duidelijkheid voor onze inwoners. Dit is ons een doorn in het oog. De geheimhouding op dit proces weerhoud ons als politieke partij verantwoording af te leggen aan onze inwoners.

Wat is voor u het woord van 2020?

Saamhorigheid.  Een crisis overwin je niet alleen.

NEZ – Paul van Drenth

Hoe kijkt u terug naar het jaar 2020 in het algemeen?

Het jaar 2020 is tot moment van schrijven een zonderling jaar geweest. Vele downs, maar toch ups uit niet verwachte hoek. Politiek gezien het jaar van de al dan niet digitale vergadervariaties met vaak, opgelegde, discussie-armoede. En een jaar dat laat zien dat de wereld toch wel doordraait… Het is wel een enorm “leerschooljaar” geweest….

Wat was voor uw partij het politieke hoogte- of dieptepunt?

Het politiek hoogtepunt voor NEZ was het eindelijk aanpakken van een, ons inziens, in onze gemeente maatschappelijk dieptepunt: de toegankelijkheid van openbare en opengestelde toiletten

Wat is voor u het woord van 2020?

Discussiearmoede (Digitaal vergaderen scherpt vergaderregels enorm aan.)

D66 – Frans Klovert

Hoe kijkt u terug naar het jaar 2020 in het algemeen?

Terugkijkend op het jaar 2020 valt op dat er door Corona spanning is komen te staan op al onze verworven vrijheden en zekerheden. Dat wat gewoon leek is ineens bijzonder geworden en de verdeeldheid in onze maatschappij is in 2020 groter geworden dan ooit. De bereidheid om elkaar te vertrouwen staat onder druk. Ondanks dit alles zijn er allerlei initiatieven lokaal en nationaal die getuigen van saamhorigheid en veerkracht. Ook in onze dorpen zie je dit terug. Dit geeft een warm gevoel en laat de kracht zien van onze samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat we dit ook in 2021 weten vast te houden.

Wat was voor uw partij het politieke hoogte- of dieptepunt?

Het grootste dieptepunt van 2020 is natuurlijk het Coronavirus. Ook in Zuidplas zijn slachtoffers te betreuren en onze gedachten gaan dan ook uit naar hen en naar hun nabestaanden.

In het licht hiervan waren de politieke ontwikkelingen geheel van ondergeschikt belang . 2020 was politiek gezien een vreemd jaar waarin door Corona de invloed van de gemeenteraad op het beleid van de gemeente Zuidplas zichtbaar is verminderd. Fysieke vergaderingen werden Zoommeetings, Zoommeetings werden weer gedeeltelijk fysieke vergaderingen, om uiteindelijk het jaar af te sluiten met weer alleen vergaderingen via Zoom. Het debat en het kritisch doorvragen van de Raad aan het College kwamen hierdoor vaak lastig van de grond. Dit is gezien de huidige situatie begrijpelijk, maar eigenlijk niet wenselijk.

Wat is voor u het woord van 2020?

SAMEN

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
684VolgersVolg