Wethouder Daan de Haas nam zijn ambtenaren in bescherming tijdens het spoeddebat over de fouten in de begroting. Hij erkende dat er fouten zijn gemaakt en baalde daarvan. Maar hij baalde ook van het beeld dat van ambtenaren is ontstaan na bejegening door raadsleden in de media.

Het aangevraagde spoeddebat verdeelt de gemeenteraad van Zuidplas. Dat blijkt uit de reacties van de politieke partijen op de vragen van Gouwe IJssel Nieuws. Op 1 oktober zal de gemeenteraad bij elkaar moeten komen voor een debat over de ‘rekenfouten’ in de zomernota.

Gemeenteraadslid Jos Wiegman (VVD) heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 september zijn zin gekregen. De liberaal had eerder schriftelijke vragen gesteld en vroeg mondeling antwoord op.

Op dinsdagavond 17 september was er voor het eerst een live uitzending van de gemeenteraad via de website van de gemeente. Er moesten wel wat gemeenteraadsleden wennen aan de apparatuur.

Op dinsdagavond 17 september is de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen na 2 maanden reces. Gouwe IJssel Nieuws heeft de fracties gevraagd of ze zin hebben in het nieuwe seizoen en wat hun speerpunten zijn voor deze periode. De vergadering start om 20:00 uur in het nieuwe gemeentehuis en als alles werkt is […]

Op dinsdag 16 juli klonk aan het einde van de avond voor de laatste keer de voorzittershamer van de burgemeester in de aula van het Thorbecke College in Nieuwerkerk aan den IJssel. Anderhalf jaar lang vergaderde de gemeenteraad van Zuidplas in deze school die ze nu gaan verlaten. Er is niks vernomen van eventuele zittenblijvers […]

Tijdens de gemeenteraad van 19 juli werd een presentatie gehouden door de veiligheidsregio Holland Midden, waar Zuidplas onder valt. Hierin werd meegenomen welke risicoprofielen er zijn kunnen zijn en de raad werd gevraagd welke risicoprofielen nog misten.

In 2018 was er al een explosieve groei zichtbaar, in het eerste deel van het politieke jaar 2019 zijn weer veel vragen gesteld. Hiermee lijkt schriftelijke vragen stellen een nieuwe trend in de gemeenteraad van Zuidplas. Vragen stellen is een van de middelen die gemeenteraadslid tot zijn of haar beschikking heeft om de controlerende functie […]

Een briefje van het college van B&W uit de voormalige gemeente Moordrecht en eerdere brief van wethouder Oomen was de aanleiding voor een lange discussie in de gemeenteraad. Op de agenda stond het bestemmingsplan voor de bouw van één woning aan de Westringdijk.