Op dinsdagavond 17 september is de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen na 2 maanden reces. Gouwe IJssel Nieuws heeft de fracties gevraagd of ze zin hebben in het nieuwe seizoen en wat hun speerpunten zijn voor deze periode. De vergadering start om 20:00 uur in het nieuwe gemeentehuis en als alles werkt is […]

Op dinsdag 16 juli klonk aan het einde van de avond voor de laatste keer de voorzittershamer van de burgemeester in de aula van het Thorbecke College in Nieuwerkerk aan den IJssel. Anderhalf jaar lang vergaderde de gemeenteraad van Zuidplas in deze school die ze nu gaan verlaten. Er is niks vernomen van eventuele zittenblijvers […]

Tijdens de gemeenteraad van 19 juli werd een presentatie gehouden door de veiligheidsregio Holland Midden, waar Zuidplas onder valt. Hierin werd meegenomen welke risicoprofielen er zijn kunnen zijn en de raad werd gevraagd welke risicoprofielen nog misten.

In 2018 was er al een explosieve groei zichtbaar, in het eerste deel van het politieke jaar 2019 zijn weer veel vragen gesteld. Hiermee lijkt schriftelijke vragen stellen een nieuwe trend in de gemeenteraad van Zuidplas. Vragen stellen is een van de middelen die gemeenteraadslid tot zijn of haar beschikking heeft om de controlerende functie […]

Een briefje van het college van B&W uit de voormalige gemeente Moordrecht en eerdere brief van wethouder Oomen was de aanleiding voor een lange discussie in de gemeenteraad. Op de agenda stond het bestemmingsplan voor de bouw van één woning aan de Westringdijk.

De gehele gemeenteraad van Zuidplas steunt het onderzoek naar een nieuw vijfde dorp in de Zuidplaspolder. De partijen die in een eerder stadium tegen hadden gestemd wisten dat de meerderheid achter de plannen staat en verzetten tegen de plannen geen zin meer heeft. Voor deze houding gaf wethouder Hordijk in zijn inleiding al een compliment.

Wethouder Verbeek had wat uit te leggen aan de gemeenteraad van Zuidplas tijdens de raadsvergadering van 18 juni. Op die dag stond in de lange termijn agenda al een tijd een sportvisie gepland maar het voorstel bevatte alleen wat voorstellen voor de korte termijn zoals een onderzoek naar nieuwe sporthal in Nieuwerkerk en voor v.v. […]

Tijdens de behandeling van de cultuurvisie werden door nagenoeg alle fracties complimenten uitgedeeld aan wethouder Verbeek over hoe de visie tot stand was gekomen met een groot participatieproject. Deze complimenten deelde Verbeek per direct met alle aanwezige leden van het cultuurplatform die veel energie hebben gestoken in de nieuwe visie. Voorafgaand waren er drukbezochte avonden […]

De gemeenteraad van Zuidplas spreekt woensdagavond 19 juni over het subsidiebeleid, de toekomst van sportcentrum Parkzoom en de plannen voor woningbouw (het vijfde dorp) in het middengebied van Zuidplas. Gouwe IJssel Nieuws houdt op hoofdpunten een live-blog bij gedurende de vergadering.