8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Zuidplas houdt klachtenbrieven geheim – klachtencommissie gemeenteraad benoemd

De gemeente Zuidplas houdt brieven van inwoners en organisaties die aan de gemeenteraad gestuurd worden geheim. Dat blijkt uit de resultaten van het WOO (voorheen WOB) verzoek van Gouwe IJssel Nieuws naar de ingekomen stukken van de gemeenteraadsvergadering van 5 juli j.l.

In Zuidplas worden stukken en brieven van bewoners en organisaties aan de raad in principe altijd niet gepubliceerd vanwege privacy redenen. Omliggende gemeenten zoals Waddinxveen en Gouda publiceren deze brieven geanonimiseerd. Zuidplas gaat dermate ver in het beschermen van de privacy waardoor bijvoorbeeld ook zaken als een jaarverslag van Woonpartners Midden Holland niet openbaar is bij Zuidplas, maar wel op de website van Woonpartners zelf.

De gemeente lijkt er niet voor te kiezen, zoals omliggende gemeenten wel doen, om te selecteren welke brieven er niet openbaar gemaakt worden. Hierdoor is het voor inwoners en pers lastig om te bepalen op basis van welke documenten en argumenten de gemeenteraad bijvoorbeeld debatteerd. Zolang de gemeente Zuidplas alle ingezonden brieven geheim blijft verklaren, zal Gouwe IJssel Nieuws per raadsvergadering een WOO-verzoek indienen om een deel van de stukken alsnog boven tafel te krijgen.

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli vroeg raadslid Martin Damen (PvdA/GroenLinks) aandacht voor de email van Gouwe IJssel Nieuws en vond het niet wenselijk dat iedere raadsvergadering een WOO verzoek wordt ingediend. Burgemeester Weber antwoorde dat de griffie er mee bezig is. Wel is er volgens Weber sprake van een capaciteitsprobleem bij de griffie en dat er mogelijk met de werkgeverscommissie over gesproken moet worden.

Klachtbrieven niet openbaar

De gemeente Zuidplas heeft in haar reactie op het WOO-verzoek laten weten dat de vier klachtenbrieven niet openbaar worden en dat bepaalde delen van een Raad van State zaak ook niet openbaar zijn. Zuidplas stelt dat stukken van indiening niet onder de vrijheid staan van de algemene wet Bestuursrecht.

Een van de brieven is echter uitvoerig behandeld tijdens de behandeling van de PRO tijdens diezelfde raadsvergadering. Hier sprak CDA raadslid Mark den Hollander over de vijftiger jarenbuurt en hoe bewoners daar dachten over de participatie, dat men zich professioneel voelde afgewezen. Zuidplas weigert deze brief echter openbaar te maken terwijl een raadslid er wel uit citeert.

De betreffende brief is afkomstig van “Behoud dorpsgezicht Moordrecht”. In een zienswijze heeft de opsteller bij de gemeente aangegeven dat er geen bezwaar is tegen het openbaar worden van de brief. De gemeente Zuidplas kiest er toch voor om de brief niet openbaar te maken om de privacy van de opsteller (tegen diens wil) te beschermen.

De andere drie brieven hebben titels zoals ‘Gedrag gemeente Zuidplas’, ‘Achterhouden informatie door gemeente Zuidplas’ en ‘Niet correct gehandeld bij de afhandeling van de betreffende brieven’. Raadslid Pouwels heeft na deze brieven schriftelijke vragen gesteld en het antwoord was dat er gewerkt wordt aan betere participatie.

De eerste brief met kop ‘Gedrag gemeente Zuidplas’ lijkt te gaan over een klacht ingediend tegen de gemeenteraad van Zuidplas. Daarom zijn raadsleden van Drenth en van der Spek benoemd tijdens de raadsvergadering in een klachtencommissie van de gemeenteraad. In dit raadsvoorstel is niks van de aard van de klacht terug te lezen.

Advertentie