Wethouder Verbeek had wat uit te leggen aan de gemeenteraad van Zuidplas tijdens de raadsvergadering van 18 juni. Op die dag stond in de lange termijn agenda al een tijd een sportvisie gepland maar het voorstel bevatte alleen wat voorstellen voor de korte termijn zoals een onderzoek naar nieuwe sporthal in Nieuwerkerk en voor v.v. […]

Tijdens de behandeling van de cultuurvisie werden door nagenoeg alle fracties complimenten uitgedeeld aan wethouder Verbeek over hoe de visie tot stand was gekomen met een groot participatieproject. Deze complimenten deelde Verbeek per direct met alle aanwezige leden van het cultuurplatform die veel energie hebben gestoken in de nieuwe visie. Voorafgaand waren er drukbezochte avonden […]

De gemeenteraad van Zuidplas spreekt woensdagavond 19 juni over het subsidiebeleid, de toekomst van sportcentrum Parkzoom en de plannen voor woningbouw (het vijfde dorp) in het middengebied van Zuidplas. Gouwe IJssel Nieuws houdt op hoofdpunten een live-blog bij gedurende de vergadering.

In de gemeenteraad van Zuidplas zijn grote zorgen over de toekomst van de Groene Harthopper en het leerlingenvervoer. De problemen ontstonden omdat vervoerder Wegman failliet is gegaan en tot 1 mei nu het vervoer van WMO clienten en leerlingen naar speciaal onderwijs door dit bedrijf wordt uitgevoerd. Hierna is het de vraag of er wel […]

De linkse partijen PvdA/GroenLinks en de SP als ook de lokale partij NEZ hebben zich neergelegd bij de komst van een vijfde dorp in het middengebied van de Zuidplaspolder. Dat is te lezen in een persbericht dat zondag 24 maart door de partijen is verstuurd. Het bericht komt voor de behandeling van een kredietaanvraag van […]

Op vrijdag 8 maart was er een reünie van de vrouwenraad Nieuwerkerk aan den IJssel op de dag voor de vrouw in de Batavier in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 18 september 1919 ondertekende Koningin Wilhelmina de wet die het volledige kiesrecht aan vrouwen toekende en dat wordt herdacht met een tentoonstelling in de vitrine […]

De gemeenteraad mag zich dinsdag 5 maart buigen over een voorstel van het college van B&W waarbij wordt voorgesteld de eisen die gelden voor een verstrekking van een duurzaamheidslening te verruimen. Het college van Zuidplas ziet een toename van de vraag naar maatregelen die bijdragen aan duurzaamheid. Tegelijkertijd signaleert Zuidplas ook beperkingen bij de aanvraag […]

De gemeenteraad van Zuidplas gaat op maandag 4 maart met elkaar en met Commissaris van de Koning Jaap Smit, in discussie over de gepubliceerde profielschets voor de nieuwe Burgemeester. Deze schets is opgesteld aan de hand van input van de partijen in de gemeenteraad en via de enquêtes bij inwoners, groep 8 scholieren, de jongerenraad […]

De fractie van de PvdA/GroenLinks heeft een discussienota geschreven over de vaccinatiegraad in Zuidplas en heeft dat laten agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 5 maart 2019. Het is de tweede keer dat deze partij via een discussienota iets op de politieke agenda weten te krijgen. Eerder al startte de groene sociaaldemocraten een politieke discussie over […]

De oppositiepartijen van de gemeenteraad in Zuidplas, D’66 – SP – PvdA/Groenlinks en NEZ weigerden bij de behandeling van het beleidsplan sociaal domein een inbreng te geven. De oppositie is erg ontevreden over de kwaliteit van de stukken en het ontbreken van eerdere inbreng. Ze willen door het zwijgen een signaal aan het college geven. […]

De gemeenteraad van Zuidplas was kritisch over het voorstel welke op de agenda van 22 januari stond over het Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein. Hiermee wil de gemeente Zuidplas de kwaliteit verbeteren voor inwoners die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van zorg zoals WMO, Jeugdhulp of bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Eerder werd de wet maatschappelijke ondersteuning bij gemeenten neergelegd […]

De politieke partijen in de gemeenteraad van Zuidplas hebben in 2018 een record aantal aan schriftelijke vragen gesteld. Dat blijkt uit onderzoek van Gouwe IJssel Nieuws in het Raadsinformatiesysteem. In totaal werden er 66 maal vragen ingediend door de gemeenteraad. Een raadslid mag mondeling of schriftelijke vragen indienen die het College van B&W moet beantwoorden […]