8.5 C
New York
woensdag 21 april 2021

Raad van State verwerpt bezwaar tegen bouw woning West Ringdijk in Moordrecht

De Raad van State heeft op 13 januari 2021 het bezwaar tegen de bouw van één woning aan de Westringdijk in Moordrecht verworpen. Dit was door bewoners van de Vierde Tochtweg en bewoners van de woonboten aan de West Ringdijk aangespannen tegen een besluit van de gemeenteraad.

Tijdens de behandeling van dit plan in juli 2019 in de gemeenteraad van Zuidplas was deze ene woning al reden tot lange discussie. Volgens twee gezinnen aan de Vierde Tochtweg had voormalig wethouder Oomen ooit beloofd (met een brief die geheim is verklaard) dat er niet gebouwd zou gaan worden op die locatie. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde na een lange discussie in door steun van VVD, CU/SGP, CDA en D66 aan het bestemmingsplan.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft tijdens de behandeling het ´briefje van Jan´ ook bekeken en met name het vertrouwensbeginsel dat hier aan vast hangt. Volgens de uitspraak is het echter een andere locatie die in het briefje bedoeld wordt en is er geen toezegging gedaan zoals de eiser het stelt. Met die conclusie stelt de Raad van State de gemeente in het gelijk.

De Raad van State gaat ook niet mee in de andere argumenten van de eiser zoals het niet passen in de structuurvisie 2030 en het plan niet leidt tot een situatie die uit het oogpunt van verkeersveiligheid onaanvaardbaar. Het argument van de eiser dat het plan financïeel-economisch niet uitvoerbaar is door planschade en extra kosten door het beroep wordt anders gezien door Raad van State. Er is een anterieure overeenkomst van het plan waarin is opgenomen dat de ontwikkelaar ook opdraait voor planschade en beroepskosten en daarmee is het genoeg afgedekt.

Het argument van toename van de lichthinder door de bebouwing wordt door de Raad voor een klein deel onderschreven maar de Raad vond het niet ernstig genoeg : “De raad heeft onderkend dat enige lichthinder als gevolg van het plan niet valt uit te sluiten, maar dat mede gelet op de beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen, in dit geval geen onaanvaardbare situatie zal ontstaan“.

Het is niet bekend of de bezwaarmakers nog beroep zal gaan aantekenen tegen het besluit van de Raad van State.

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg