Het college van B&W vindt afval scheiden belangrijk en zet in op duurzaamheid. Afval van basisscholen is formeel bedrijfsafval en kostbaar. In 2012 is besloten dat afval van scholen maar ook vrijwilligersorganisaties niet meer door de gemeente opgehaald.  Toch heeft het college gemeend gebruik gemaakt van de beleidsvrijheid (van de gemeenteraad) om afval scheiden door […]

De gemeente Zuidplas vindt de geplande biomassa centrales bij de buren geen probleem. Die conclusie kan getrokken worden uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP en de PvdA/GroenLinks. Hieruit blijkt wel dat Zuidplas niet op voorhand op de hoogte was maar na een gesprek tussen de wethouders onderling geen probleem was. Zuidplas […]

Op maandag 29 oktober om 07:00 uur wordt het fietspad op het Oosteinde vanaf de de Oostpolderweg richting Gouda afgesloten door werkzaamheden. Hierdoor zullen veel schoolkinderen verbaasd staan te kijken omdat de borden in de herfstvakantie zijn geplaatst en zowel aannemer als de gemeente hier geen communicatie naar het dorp hebben uitgezonden. Bij de vorige […]