8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Gemeenteraad zet wethouder de Haas aan het werk met motie huishoudelijke hulp toelage

In de gemeenteraadsvergadering van 19 januari is wethouder de Haas door de voltallige gemeenteraad van Zuidplas aan het werk gezet om opnieuw naar de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage te kijken.

Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken (PGCZ) maakte zich zorgen over de versobering van de Huishoudelijk Hulp  Toelage (HHT) door de gemeente Zuidplas die in november heel stilletjes werd doorgevoerd zonder communicatie en trok aan de bel door een meldpunt te openen. Het gaat hier om vouchers voor mensen die mantelzorg verlenen en daarmee recht hebben op 26 uur per jaar aan huishoudelijke hulp. In de nieuwe regeling mag er nog maar 1 voucher per adres worden toegekend.

Chantal Bon-Van de Griek (D66) had vanwege de ontstane onrust een WMO informatienota laten agenderen om dit bespreekbaar te maken. Ze vroeg zich af waarom de gemeente pas de bewoners is gaan informeren nadat zij het had laten agenderen en vooral had ze de vraag, waarom is dit niet gecommuniceerd? Het gaat hier om kwetsbare inwoners waarbij de gemeente zegt dat ze centraal staan. Wat is de reden voor de versobering, is het een bezuiniging” vroeg het raadslid aan wethouder de Haas.

Ze kreeg bijval van Dagmar Ambachtsheer (ChristenUnie/SGP) die nogmaals het grote belang van mantelzorgers onderschreef. Ze heeft samen met de D66, PvdA/GroenLinks en de SP een motie om nog een keer naar de regeling te kijken, samen met het steunpunt Mantelzorg. Ze roemde de HHT regeling van Zuidplas en wil daarom dat de regeling blijft. Bovens (PvdA/GroenLinks) noemde het vooral een puzzelrit om bij de juiste informatie te komen en is van mening dat de raad niet alleen had moeten worden geïnformeerd maar tevens hierover had moeten besluiten.

Smit (NEZ) was de enige die naar de informatienota zelf had gekeken en was vol verbazing over de soms hoge tarieven die er werden geheven. Daarover vroeg hij uitleg aan hoe het mogelijk was dat er bijvoorbeeld tarieven met 87% waren gestegen in de zorg. Rodenburg (SP) noemde de gang van zaken niet klantgericht, wat de gemeente volgens haar steeds zegt te zijn, en hekelde de manier van communicatie aan de ontvangers van de HHT.  

Wethouder de Haas (VVD) mocht als woordvoerder WMO van het college de vragen van de fracties beantwoorden en legde eerst uit dat er voor de HHT geen bijdrage meer komt van het rijk sinds 2017 maar Zuidplas de regeling door heeft gezet. De wijziging was volgens hem geen wijziging van het beleid maar van de uitvoeringsregeling. In het verleden waren er enkele mensen die de HHT in hebben gezet om op één bepaald adres de huishoudelijke hulp te verzorgen en was het nodig deze misbruik, die hij als achterdeurtje van de regeling zag, te stoppen door dit achterdeurtje te dichten.

Omdat het beleid niet was aangepast heeft het college niet door gehad dat er behoefte was aan communicatie. Echter sprak hij zichzelf tegen omdat de beleidswijziging is dat aanvragen van het HHT nu gelijk is aan andere WMO beschikkingen en mensen die het ontvangen daar zelf op moeten letten. Dat was volgens hem de tweede reden dat er geen brief was verstuurd. Pas nadat er ophef in de publieke opinie was ontstaan heeft men gekozen alsnog een brief aan de cliënten te gaan versturen.  De motie werd door de wethouder overbodig genoemd omdat hij het beleid niet wil aanpassen. De Haas stelde dat wie nu in de problemen zou komen door deze maatregel, contact kon opnemen en met een keukentafelgesprek met het sociaal team maatwerk geleverd kan worden.

Die laatste opmerking van De Haas kreeg alleen bijval van zijn partijgenoot Pouwels die in tweede termijn de wethouder steunde. Ze noemde de motie van de partijen overbodig. Chantal Bon vond dat de wethouder op zijn besluit moest terugkomen omdat het een grote wijziging is.

Ambachtsheer zag het keukentafelgesprek niet zitten, hiermee verliest men de laagdrempeligheid van de regeling voor de doelgroep mantelzorgers. Volgens haar gaat het om mensen die druk met de zorg voor een andere bezig zijn en dus niet zo snel om hulp vragen. Ambachtsheer vreesde ook de wachttijden bij het sociaal team en riep de wethouder op om de excessen aan te pakken maar niet de regeling aan te passen. Rodenburg gaf bijval aan het pleidooi van Ambachtsheer. Volgens haar is het keukentafelgesprek al een te grote drempel voor mensen die zorgen. Bovens onderschreef mening van de dames en riep ook op om juist de excessen aan te pakken.

De Haas bleef bij zijn mening dat de HHT misbruikt is en daarom de regeling nog maar 1 voucher per adres te geven om zo te borgen dat mantelzorgers ontlast worden. Chantal Bon wilde de discussie aan maar door de digitale vergadering mocht dit niet en werd de discussie doodgeslagen.

Bij de stemming werd de motie met als opdracht “Om de wijziging van de HHT-regeling opnieuw te bekijken in gesprek met gebruikers en steunpunt mantelzorg. Indien blijkt dat 1 voucher per adres mantelzorgers in de knel brengt, verzoeken we het college dit op te lossen of de regeling aan te passen. Dit om ervoor te zorgen dat de ondersteuning van overbelaste mantelzorgers intact blijft” door alle 27 raadsleden ondersteund. Opvallend hierbij is dat de partij van de Haas, de VVD, uiteindelijk toch overstag is gegaan en daarmee de wethouder

Advertentie