8.5 C
New York
woensdag 20 januari 2021

De politiek kijkt vooruit naar 2021

Na eerder al een politieke terugblik naar 2020 hebben de voorzitters van de partijen in de gemeenteraad hun vooruitblik gedeeld en hebben ze een nieuwjaarswens voor de inwoners van de gemeente Zuidplas.

VVD – Ferry van Wijnen

Wij gaan Vol Vertrouwen Door met:
– een bij Zuidplas passende inrichting van het middengebied
– huizen bouwen voor iedereen!
– juiste en passende zorg zonder wachtlijsten
– duurzame, maar realistische energievoorziening
– de 2e supermarkt in Zevenhuizen (moet er komen!)

Uiteraard is onze grootste wens voor 2021 dat we Corona snel onder controle krijgen en dat het leven van onze inwoners weer ‘normaal’ wordt. Dat we weer kunnen borrelen, knuffelen en gezellig samen zijn. Dan komt de rest vanzelf.

ChristenUnie/SGP – Cock van der Spek

Eigenlijk te veel om op te noemen, laten we er enkele noemen:
A. Aandacht blijven vragen voor snelheid in woningbouw voor de diverse doelgroepen.
B. Besluitvorming rondom het Middengebied
C. Nauwgezet en kritisch volgen van de transitie in het Sociaal Domein en de toegang tot de zorg
D. Zorgen voor meer vergroening en biodiversiteit in de openbare ruimte, ook in verband met de klimaatadaptatie.
E. Extra aandacht voor mobiliteit in het algemeen. En door meerdere vormen van fietsen, denk aan elektrisch of Pedelec, aandacht voor veiligheid op de fietspaden. In het bijzonder het Snelfietspad en het Verlengde Molengangpad.
F. Zorgen voor sluitende begrotingen de komende jaren. Geen rekening naar de toekomst.

De wens dat iedereen een goed, gezegend en ook gezond 2021 mag hebben. Het jaar waarin we het coronavirus achter ons laten

CDA – Tinet de Jonge

2021 wordt het jaar dat de gevolgen van Corona inzichtelijk gemaakt worden. Iedereen begrijpt dat de toekomstige realiteit slechts deels te voorspellen is. Wij zullen extra alert zijn op het onvoorspelbare. ‘Wie vallen er tussen wal en schip? Welke groep wordt er kwetsbaar? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen weer snel op de rit komen.’  Natuurlijk liggen de ontwikkelingen van woningbouw in het middengebied voor ons. Zoals we jaren geleden al beloofden, wij blijven ons inzetten voor Betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten juist ook de mensen die hun grote huis willen verkopen, een passend alternatief krijgen. Tot slot houden wij natuurlijk vast aan kerstboom groene dorpse dorpen!

Wij wensen iedere inwoner geluk in kleine dingen. Waarde hechten aan wat nabij is. Juist dit jaar is zoveel mensen duidelijk geworden dat dierbaren en gezondheid niet vanzelfsprekend zijn.

PvdA/GroenLinks – Johan Helmer

Naast de voorbereiding van de verkiezingen in 2022 blijft onze inzet gericht op de doelstellingen van het geldende verkiezingsprogramma en een realistische uitwerking van de ontwikkeling van het Middengebied met voldoende sociale woningbouw

Wij wensen dat het vaccin ervoor gaat zorgen dat ons leven weer in een normaal ritme kan voortgaan

SP – Jan Baas

De gevolgen van de Corona crisis zullen nog lang voelbaar blijven. Hierdoor zullen veel mensen en gezinnen hulp nodig hebben. Ook de tekorten op zorg, en met name jeugdzorg, zullen een stempel drukken op de toekomstige jaren. Wij zullen ons hardmaken dat het rijk zijn verantwoordelijkheid moet nemen om deze problemen op te lossen. Financieel staat het water bijna tot aan de lippen. Dit gaat ten koste van andere belangrijke voorzieningen. Sociale woningbouw, en met name Vestia is een aanhoudend probleem. Ook het aankomende jaar zullen we hier onze aandacht op vestigen.

Voor 2021 wens ik iedereen een gezond, saamhorig en liefdevol jaar.

NEZ – Paul van Drenth

Naast de onderwerpen, zoals deze zijn verwoord in ons Partijprogramma 2018 – 2022, zullen de onderwerpen ruimte en groen veel meer aandacht gaan krijgen dan ze nu hebben. De Coronapandemie heeft de noodzakelijke aanwezigheid van deze waarden in onze dichtgeslibde omgeving ondubbelzinnig bewezen.

Wij wensen sowieso iedereen een goede gezondheid, dat dat niet vanzelfsprekend is moet je nu echt wel weten. Daarnaast graag wat meer tevredenheid, want man o man, wat hebben we het in dit land toch enorm goed..

D66 – Frans Klovert

2021 is voor onze fractie het jaar om de rekening op te maken. Ruim drie jaar een College van CU/SGP, VVD en CDA heeft geresulteerd in een niet sluitende meerjarenbegroting, een groot gat in de algemene reserve en een jaarlijkse lastenverhoging voor onze inwoners en bedrijven. Ook in 2021 zal de D66 fractie hier kritisch op blijven en daar waar mogelijk op bij sturen.

Daarnaast staan we in 2021 voor een aantal ingrijpende beslissingen. De ontwikkeling van het middengebied (vijfde dorp), de energietransitie en maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en de uitwerking van de nieuwe omgevingswet. Belangrijke onderwerpen die een serieuze invloed hebben op onze samenleving en op al onze inwoners.

De belangrijkste wens voor 2021 is natuurlijk dat we deze coronacrisis zo snel als mogelijk achter ons laten. D66 Zuidplas wenst alle inwoners een inspirerend en liefdevol kerstfeest en een positief en vooral gezond 2021!


Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg