8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Opinie PvdA/GroenLinks : voor wie zijn de gemeenteraad en college van B&W er?

Afgelopen week stuurde de fractie van de PvdA/GroenLinks een brief naar de gemeenteraad en het college van B&W van Zuidplas. De partij maakt zich zorgen over voor wie deze organen nu werken. Deze opinie onderschrijft het feit dat 35% van de Zuidplas inwoners tevreden is over het gemeentebestuur zoals bleek uit een QuickScan lokale democratie. De brief is hieronder in zijn geheel geplaatst als opinieartikel.


Geachte leden van het college van Zuidplas,

De laatste tijd vragen wij ons steeds meer af: voor wie zijn de gemeenteraad en college van B&W er?

Het antwoord hierop zou natuurlijk moeten zijn: we zijn er voor onze inwoners en ondernemers. Dat veel inwoners dit, net als wij, niet zo ervaren is voor ons namens PvdA/GroenLinks de aanleiding om u deze brief te schrijven.

In de afgelopen periode heeft de fractie van de PvdA /GroenLinks in toenemende mate contact met inwoners en ondernemers over onderwerpen waar zij zich zorgen om maken, over vragen die ze hebben over ontwikkelingen of over wensen die ze hebben. Wat ons hierbij opvalt, is dat inwoners, soms met de nodige moeite, wel het contact zoeken met ons als “gemeente” maar zich vaak niet gehoord voelen en zich afvragen of de gemeente er wel is voor hen.

 Een aantal voorbeelden:

  • Het bouwen van een (eigen) woning door een aannemer aan de Hennipdreef. Aanwonende bewoners zien hun gerenoveerde straat volledig geruïneerd worden en voelen zich niet gehoord. Het lijkt erop dat deze aannemer alles mag wat een ander nooit zou mogen. De communicatie met de gemeente is kil, zakelijk en niet oplossend;
  • Een snelfietstracé dwars door Moordrecht wat een groot deel van de inwoners niet ziet zitten en warvoor bijna 1000 handtekeningen worden opgehaald als teken van protest. Maar veel inwoners vragen zich af of zij wel gehoord worden in wat zij vinden;
  • Een inwoner aan de Rozenstraat in Zevenhuizen heeft als wens dat een nieuw te bouwen transformatorhuisje twee meter verder dan gepland van zijn huis wordt gebouwd. Pas na bemiddeling lukt het deze bewoner om hierover in contact te komen met de gemeente, maar om onduidelijke redenen lukt het niet om ervoor te zorgen dat het huisje twee meter verder geplaatst wordt; waarom niet?
  • TENNET tekent een ondergrondse hoogspanningskabel dwars door (aanstaand) bewoond gebied. Bewoners maken zich zorgen om hun eigendommen en om hun gezondheid, maar hier wordt geen rekening mee gehouden; Waarom proberen we dit soort situaties niet te voorkomen, of krijgen de bewoners het idee dat we dat niet proberen?
  • De verkeersveiligheid vanaf de hoek Burgemeester Klinkhamerweg/Noordelijke Dwarsweg/Leliestraat is ronduit gevaarlijk. Veel ouders met (jonge) kinderen vinden dit zeer onwenselijk en ondanks een motie in de gemeenteraad in 2018 is er aan de onveiligheid niets gedaan. Weer voelen inwoners zich niet gehoord;
  • Vanaf de Hollevoeterbrug richting Bentwoud wordt ten westen van de Rotte via het Molengangpad een fietspad ingetekend. Als gevolg hiervan vinden inwoners het wederom nodig om een handtekeningenactie op te zetten;
  • Een man en vrouw vieren een langdurig huwelijksjubileum, ontvangen van de burgemeester een brief dat hij niet persoonlijk langs kan komen om te feliciteren vanwege Corona. Op zich is dit natuurlijk begrijpelijk, maar dat er geen bloemen zijn gestuurd, die er bij een persoonlijk bezoek zeker wel waren geweest, berijpt dit echtpaar niet. De brief was een procesbrief en het “cadeautje” is vergeten.

Dit is slechts een greep uit de voorbeelden waaruit blijkt op welke manieren de gemeente het vertrouwen van inwoners en ondernemers tekort doet. Bovenstaande lijst is eenvoudig aan te vullen met meer voorbeelden.

Dat inwoners en ondernemers zich niet gehoord voelen door de gemeente vinden wij zorgelijk. Zij hebben het idee een nummer te zijn waarbij de mens of de onderneming onvoldoende wordt gezien. De afstand tussen hen en de lokale overheid is te groot. Wij onderscheiden hierin twee problemen die opgelost moeten worden.

Het eerste probleem is de gebrekkige informatievoorziening. Er wordt vaak gesteld dat bepaalde informatie op de website van de gemeente te vinden is, maar het opzoeken van informatie vraagt behoorlijk wat digitale vaardigheid. Bovendien moet iemand wel weten dat de betreffende informatie op de website staat en welke informatie voor hem of haar van belang kan zijn. Een manier om de informatievoorziening te verbeteren en daarmee het vertrouwen van inwoners en ondernemers te herstellen, zou zijn om mensen proactief te informeren als het hun directe omgeving of belang betreft.

Het tweede is dat we in heel Nederland en dus ook in Zuidplas zijn doorgeschoten in het organiseren van administratie en het maken en controleren van regels. Voor de gemeente Zuidplas werken veel mensen en wij zijn ervan overtuigd dat zij hun werk met passie en naar hun beste kunnen doen. Zij voeren echter uit wat van bovenaf bedacht en besloten is. Het is belangrijk dat de menselijke maat in het contact tussen deze mensen aan de ene kant en inwoners en ondernemers aan de andere kant terugkomt.

 Onze fractie heeft als wens dat onze gemeente meer bereidheid toont om wensen van inwoners en ondernemers serieus te nemen en hen daarbij tenminste het gevoel te geven gehoord te zijn. Wij vinden dat we als gemeente dienstbaar moeten zijn voor onze inwoners en ondernemers. De houding van de gemeente zou er daarom op gericht moeten zijn om op wensen en vragen goed te inventariseren, onderzoeken, overwegen en uitvoeren. Natuurlijk kan dit laatste niet altijd, maar dan is een serieus overwogen argumentatie en uitleg hierover wel noodzakelijk.

Uw college dat kan steunen op twee derde meerderheid in de gemeenteraad hoeft zich in de besluitvorming niet veel gelegen te laten liggen aan de opvattingen van andere partijen. Dit andere geluid, dat niet altijd een tegengeluid is, lijkt daardoor te verstommen. Onze fractie heeft er in deze collegeperiode voor gekozen een opbouwende en samenwerkende, medeverantwoordelijke houding aan te nemen in het debat. Zo is deze brief dan ook bedoeld.

Voor zover nodig is onze fractie graag bereid het e.e.a. nader toe te lichten. Wij vertrouwen erop dat u uw voordeel doet met dit signaal. De inwoners en ondernemers van Zuidplas zullen hier ongetwijfeld de vruchten van plukken en daar zijn wij toch allemaal voor!

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie PvdA/GroenLinks


Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie