8.5 C
New York
dinsdag 7 februari 2023

Informateur Capelle: bredere coalitie vormen met Leefbaar Capelle als kern

De afgelopen twee weken heb ik gebruik om gesprekken te voeren met de partijen vertegenwoordigd in de Capelse gemeenteraad. In de eerste ronde met alle 11 partijen en in de tweede ronde met Leefbaar Capelle, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA.

Uit de gesprekken is gebleken, dat alle partijen een voorkeur hebben voor een bredere coalitie (geen 17-16 meer). Door een aantal partijen is ook een voorkeur voor een bepaalde samenstelling van die coalitie uitgesproken. Over de aan te pakken zaken in de komende vier jaar bestaat veel overeenstemming. Over hoe die zaken aan te pakken, lopen uiteraard de meningen en visies uiteen.

Op basis van de gesprekken, de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en mogelijk te vormen coalities heb ik geconcludeerd, dat er verschillende mogelijkheden zijn om een bredere coalitie te vormen met Leefbaar Capelle als kern. Ik zie hiertoe voor Leefbaar Capelle mogelijkheden met D66, VVD, SGP, ChristenUnie en PvdA.

Alvorens de informatie af te sluiten en te starten met de formatie stel ik voor dat deze partijen onder mijn leiding een gesprek hebben over de hoofdlijnen van een mogelijk coalitieakkoord. Daartoe heb ik een eerste opzet van een dergelijk akkoord gemaakt met daarin de punten die in zo’n akkoord aan de orde kunnen komen.

Aan de laatst genoemde partijen is door mij gevraagd om hierop uiterlijk voor de a.s. Paasdagen inhoudelijk te reageren. Vervolgens zal ik op basis van die inbreng een analyse maken die in de week van 18 april besproken kan worden.

Mijn streven is om in dezelfde week een eindadvies uit te brengen over de informatie, zodat de formatie voortvarend kan starten in de week van 25 april.

Gerrit Kruijt, informateur Capelle

Advertentie