8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Opinie: “Zuidplas heeft geen ruimtelijkplan maar een klimaatplan nodig”

“Zuidplas van groen naar blauw” en “Zuidplas heeft geen ruimtelijk plan maar een klimaatplan nodig”. Dat schrijft Jan Dirk Dorrepaal, ruimtelijk organisatiekundig adviseur en inwoner van Zevenhuizen in onderstaand opinie artikel.

Op landelijk niveau lijkt een nieuwe Groene politieke groepering te ontstaan. Uiteraard gegrondvest op de drie hoofdstromingen Confessioneel, Liberaal en Sociaal- met de CU, D66 en GroenLinks. In onze gemeente Zuidplas zijn twee van deze partijen ook nog fractiegewijs georganiseerd binnen hun stroming te weten CU/SGP en PvdA/Groen Links. Nu is dat Groen een aantrekkelijke politieke missie in deze tijd, alleen lijkt het erop dat deze boodschap haar langste tijd gehad heeft. Het water wordt de nieuwe (nou ja nieuw?) uitdaging in deze laag(st) gelegen polder. En hoewel onze gekozen volksvertegenwoordigers intussen ruimtelijke bijles ontvangen en achter gesloten deuren bezig zijn om een lokale ruimtelijke visie in elkaar te knutselen, lijkt het er op, dat het weer vooral om nieuwbouw draait.
Natuurlijk kun je met behulp van nog bredere tochten, tijdelijke wateropvang zoals een roeibaan en zwaardere pompen de vele voetjes nog wel een tijdje droog houden, maar toch…..Ons Groen wordt meer en meer Blauw. Nu op landelijk niveau de machtspartijen CDA, PvdA en VVD zich alle tot het Groene geloof hebben bekeerd, wordt het misschien tijd voor onze lokale drie maar eens van kleur te verschieten oftewel van Groen naar Blauw. Van Rood respectievelijk Grijs naar Groen bleek mogelijk dus van Groen naar Blauw moet kunnen. Gelukkig heet onze gemeente al Zuidplas.

Wat betekent dat nu: zo’n overgang? Voor onze gemeente betekent dat, dat we geen ruimtelijk maar een Klimaatplan gaan maken; dat we niet allerlei woningbehoefteprognoses maar waterbestendigheidsvereisten als uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling gaan gebruiken; dat we misschien wel sommige bebouwde delen op termijn zullen moeten opgeven en dat we rondom de dorpen nog extra beschermingsmaatregelen moet nemen. Maar dat we ook recreatie/volkstuin-woningen opnieuw definiëren als tijdelijk (nooit langer dan bijvoorbeeld 25 jaar) en met geringe waterbescherming, maar misschien wel permanent bewoonbaar speciaal voor kleinere leefvormen zoals voor ouderen, tweepersoonshuishoudens etc. Het wateroppervlak zal groeien; denk maar eens aan het stap voor stap aanleggen van de Vijfde Plas te beginnen met wooneilandjes tussen de Zuidelijke Dwarsweg en de Rijksweg A20.
Er komt een nieuwe ingrijpende omgevingswet aan; een mooie gelegenheid voor Zuidplas om van Groen naar Blauw te verschieten.

Jan Dirk Dorrepaal

 

Advertentie