8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Opinie: Welk ‘bid’ gaat de gemeente uitbrengen?

Jan Dirk Dorrepaal, inwoner uit Zuidplas, schreef een opinie artikel over het ‘bid’ dat de gemeente Zuidplas gaat uitbrengen. Ook een opinie-artikel insturen? Mail dan naar info@gouweijsselnieuws.nl.

De prognose van de zeespiegelstijging bij een opwarming van 2C naar 3C op onze aardkloot is niet mis. In Europa is de Randstad en dus Zuidplas een van de grote slachtoffers. Moet er of kan er nu al wat aan gedaan worden? En dan praat je over maatregelen, die ook nu al de polder beschermen tegen wateroverlast. Een goed voorbeeld zijn de aanleg van het plasdras-gebied, de roeibaan en de overstort in de Eendragtspolder. Ingrepen, die die polder en de woonwijken voorlopig beschermen. Maar je kunt niet overal in onze gemeente roeibanen aanleggen; het is tijd voor andere kunstjes om onze dorpen te beschermen.

Wie op de honderden jaren oude kaarten kijkt, ziet eigenlijk een groot plassen gebied. Ook op dit moment aan de randen nog herkenbaar met de Rottemeren en de Zevenhuizerplas, die toendertijd in een aantal kleinere polders zoals de Wollefop omvatte. Dus ligt het voor de hand om ervan uit te gaan, dat het water weer meer ruimte zal gaan vragen nu de dorpen al fors gegroeid zijn.

Een voor de hand liggende mogelijkheid is op dit moment het gehele gebied tussen N219, de spoorlijn den Haag-Gouda en de Moordrechtboog al voor die rol met behulp van plasdras en plas respectievelijk meer te bestemmen. Zo’n watercompartimentering is niet niks. En dat in een gebied, waar nog steeds gedacht wordt aan tienduizenden woningen etc en waar dus grote financiele vastgoed belangen spelen. Nu praten we over de rest van deze eeuw dus ca 80 jaar. Woningen gaan op papier zo’n 50 jaar mee, nog extra 25 jaar bij renovatie en dan plat of beschermd……of onder water als een Saeftinghe II.

Planvisie Zuidplas 2100
Zo’n vooruitblik maakt los van de ernst van de inhoud een wat lacherig gevoel los. Maar de vraag is toch of dat, wat op dit moment bestaat of in aanbouw is, wellicht beter beschermd kan worden. Nu heeft Zuidplas nogal wat infra. Kunnen die spoorbanen of weglichamen ook gebruikt worden als waterkeringen? Niet voor altijd maar laten wij stellen tot 2100. En kunnen we nu al met relatief kleine ingrepen de waterbescherming van de dorpen opvoeren naast de bovengenoemde opvang/watercompartimentering?

We hebben al gekeken naar de Eendragtskant van Zevenhuizen. De huidige wijken Swanla en Zevenhuizen Zuid kennen de Ringvaartdijk en de spoordijk langs de A12, maar de zuidzijde langs de Provinciale weg is een risico. Hier zou men gebruik kunnen maken van de geluidswal, die zelfs op termijn ook nog zou kunnen gaan functioneren als grondlichaam voor een mogelijke metroverbinding van Nessekande naar Zoetermeer BleiZo. Met een paar kofferdammen bij de doorgangen heb je dan een prima bescherming.

Ook Nieuwerkerk kent nu al waterkeringen met de Ringvaartdijk , de spoorbaan en de geluidswallen van de A20. Wel moet er een oplossing komen aan de Oostzijde(N219). Problematisch wordt het voor Moerkapelle en Moordrecht. Deze dorpen kunnen niet of nauwelijks meeliften met bestaande infra. Ook de in WesterGouwe door Gouda gekozen oplossing met een waterrijke opzet geeft maar een beperkte bescherming.
Bovenstaand overzicht geeft eigenlijk maar een uitbreidingsmogelijkheid binnen een extra waterkering: Zevenhuizen ZuidOost tussen Noordelijk Dwarsweg, vergrote Tocht, N219 en Knibbelweg. Deze “Knibbelwijk” is op dit moment nog voor glastuinbouw gedacht. De bestemming voor wonen zal de druk verhogen om een nieuw controversieel centrum met voorzieningen op het kruispunt Knibbelweg/N.Dwarsweg te plannen.
Wie al deze ontwikkelingen zo bekijkt kan maar een conclusie trekken: laat de grote steden maar binnen hun eigen grenzen bouwen. En dat “bid”, nou daar is wel een andere bestemming voor in de bible-belt.

Advertentie