College doet onderzoek naar waterbus in Zuidplas

Het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas gaat samen met Gouda en Capelle aan den IJssel onderzoek doen naar een waterbusverbinding. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die eerder door raadslid Peter Molenaar (CU-SGP) gesteld werden.

In oktober stelde Molenaar vragen aan het college van B&W over de verbinding over het water. Dit naar aanleiding van een motie die op 20 september door de Goudse gemeenteraad werd aangenomen. De bedoeling van deze motie was om bij de jaarlijkse herziening van het regionale verkeers- en vervoersplan(RVVP) de waterbusverbinding als prioriteit toe te voegen.

Uit de beantwoording van het college blijkt deze herziening één keer in de twee jaar plaats te vinden, dus pas begin 2019. Het voorstel is om samen met Gouda en Capelle een onderzoek naar de mogelijkheden van een waterbus over de Hollandsche IJssel op te nemen in een nieuwe regionale OV-visie. Hierover is al contact geweest met de verkeerskundig adviseur in Gouda. Er wordt dit jaar gestart met het opstellen van deze visie over het regionale openbaar vervoer. De planning is om halverwege 2018 de regionale visie klaar te hebben. De gemeenteraad wordt nog dit jaar verder geïnformeerd over de OV-visie.