Vastgoednota Zuidplas stelt Nieuwerkerkse Bambi weer ter discussie

Bambi Hertenkamp Nieuwerkerk

De nieuwste versie van de gemeentelijke vastgoednota stelt het nut van het Hertenkamp in de Nieuwerkerkse wijk Dorrestein weer ter discussie. De nota is afgelopen week verzonden naar de nieuwe gemeenteraad. Volgens de opsteller van de nota onder verantwoordelijkheid van wethouder Rik van Woudenberg (D66) stelt dat het Hertenkamp in de wijk Dorrestein een beperkt maatschappelijk rendement heeft. Men zou nog in afwachting zijn van een gemeentelijk besluit over de toekomst van het parkje. Zolang dat besluit er niet is zou de toekomst van het parkje heroverwogen moeten worden.De vastgoedafdeling van de gemeente Zuidplas lijkt hiermee niet meegekregen te hebben dat de oude gemeenteraad op 23 januari dit jaar een dierenwelzijnsnota heeft vastgesteld. In deze vastgestelde nota wordt juist de belangrijke sociale waarde van het Hertenkamp benadrukt. Het lijkt erop dat zelden twee gemeentelijke nota’s elkaar zo hebben tegen gesproken als nu het geval is. Hiermee lijkt dat zowel de opsteller en verantwoordelijk wethouder van Woudenberg niet hebben opgelet of het is toch de bedoeling om het parkje af te stoten.

In de vastgestelde Dierenwelzijnnota wordt gesteld : “Dit hertenkamp heeft een belangrijke sociale waarde en wordt druk bezocht door mensen uit de directe omgeving. Gemeente Zuidplas kiest er voor om dit hertenkamp in stand te houden.” Echter in de rapportage Meerjaren Plan Vastgoed staat “Het object kent een maatschappelijk nut, maar heeft een beperkte bijdrage aan de samenleving”. Ook is er volgens de vastgoedbeheerder geen beleidsgrondslag die behoud in de vastgoedportefeuille staven. Hiermee wordt het besluit van de Dierenwelzijnsnota binnen 3 maanden ter discussie gesteld.

Vastgoednota op agenda april 2018
Vastgesteld in dierenwelzijnnota januari 2018

Andere zaken in de vastgoed portefeuille die heroverwogen moeten worden zijn bijvoorbeeld de opslagloods van stichting evenement die volgens de vastgoedbeheerder ook maar beperkte bijdrage levert of Op Moer in Moerkapelle dat te groot zou zijn voor beheer. Andere objecten worden direct benoemd om afgestoten te worden zoals de opstallen van VV Groeneweg of de kerktorens in Zevenhuizen en Moordrecht. Vraag blijft of de kerkelijke gemeenten dit zien zitten om dit over te nemen. Na de stormschade van afgelopen winter bij de kerktoren in Moordrecht bleek het kerkbestuur blij te zijn dat men niet akkoord was gegaan met een aanbod tot overname van de kerktoren.

Volgens de vastgoedplannenmakers moet het oude pand van het poldergemaal langs de Schielandweg worden gesloopt. Dit gebeurd mede op verzoek van de daar aanwezige scouting. Het pand is ernstig vervallen. Zaken zoals de ambtswoning van burgemeester Kats, diverse gemeentelijke opstallen en sporthallen mogen wel in de vastgoedportefeuille blijven volgens het voorstel. Of de gemeenteraad het eens is met de voorgestelde plannen zal op 24 april blijken als de nieuwe gemeenteraad voor het eerst in vergadering bijeenkomt.

Te slopen poldergemaal