8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Coalitie wil samen verder bouwen aan Zuidplas

De coalitie in Zuidplas wil de komende vier jaar samen verder bouwen aan Zuidplas. Dat was de boodschap van de VVD, ChristenUnie-SGP en het CDA tijdens de presentatie van het akkoord op woensdagavond 25 april. De drie partijen willen de komende jaren staan voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Het college van B&W bestaat de komende jaren weer uit vier fulltime wethouders. Jan Hordijk en Daan de Haas (VVD) zitten ook komende periode in het college. Namens ChristenUnie-SGP neemt Nieuwerkerker Jan-Willem Schuurman plaats en Jan Verbeek wordt wethouder namens het CDA. Verbeek wordt de eerste locoburgemeester.

Opvallend aan de wethoudersploeg is dat er geen enkele vrouw plaatsneemt in het college van Zuidplas. Hordijk gaf wel aan dat doordat hijzelf en de Haas terugkeren in het college er twee vrouwen extra in de raad komen voor de VVD.

Het initiatief voor de coalitievorming in Zuidplas lag bij de VVD. Deze partij had de meeste stemmen gekregen bij de verkiezingen die op 21 maart gehouden werden. Na de verkiezingsuitslag is er in twee rondes met alle partijen in Zuidplas gesproken. Na twee rondes waren er geen afvallers. Hierop besloten VVD-ers Jan Hordijk en Ferry van Wijnen om een avond koffie te gaan drinken bij ChristenUnie-SGP lijsttrekker Jan-Willem Schuurman en raadslid Cock van der spek. De twee grootste partijen in Zuidplas besloten om verder te praten en op zoek te gaan naar een derde partij voor een coalitie. Hierbij werden weer afspraken gemaakt met alle partijen. Bij het gesprek met het CDA hadden de partijen een klik. Hierop werden de afspraken met de andere partijen afgezegd.

Hordijk was optimistisch: “In drie gesprekken moet dit lukken”. Het werden uiteindelijk zeven gesprekken waarbij er bij elk gesprek een versnapering werd meegenomen door een van de onderhandelaars. Hordijk constateerde tijdens de presentatie dat hij hierin niet had meegedaan maar beloofde dit goed te maken.

“Wij zoeken de samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad. Daarom is het coalitieakkoord niet dichtgetimmerd” aldus Hordijk.

De verdeling van thema’s is de komende vier jaar als volgt:

Jan Verbeek (CDA):
Duurzaamheid, Jeugd(zorg), Onderwijs, Sport, Cultuur, Erfgoed, Milieubeleid en Vrijwilligers.

Jan Hordijk (VVD):
Ruimtelijke ordening (incl. ontwikkeling Zuidplaspolder), Volkshuisvesting, Vergunningverlening en handhaving, Recreatie en Toerisme, Grondzaken en Vastgoed.

Jan Willem Schuurman (ChristenUnie/SGP):
Werk en Inkomen, Economische Zaken, Dienstverlening, Inwoners- en ondernemersparticipatie, Verfrissen lokale democratie, Implementatie Omgevingswet, Beheer openbare ruimte, Verkeer en Vervoer.

Daan de Haas (VVD):
Financiën, Zorg en Ondersteuning, Ouderen, Volksgezondheid, Mantelzorgbeleid, Personeel en Organisatie, Bedrijfsvoering.

Verbeek gaf aan blij te zijn met de portefeuilles waarvoor hij als wethouder de komende jaren verantwoordelijk voor is. Het zijn typische onderwerpen die bij het CDA thuishoren aldus Verbeek. Duurzaamheid is voor Verbeek een nieuw onderwerp. Maar in het kader van rentmeesterschap is ook dit thema erg belangrijk aldus Verbeek.

Hordijk is ook blij met zijn portefeuilles. Hij noemt het “logisch” dat hij de komende jaren geen wethouder Financiën is. Aangezien hij ook de thema’s Grondzaken en Vastgoed en Ruimtelijke Ordening binnen zijn portefeuille heeft zou dit anders resulteren dat het zwaartevlak van de gemeentelijke Financiën bij één persoon zou komen te liggen. Hordijk gaf aan vooral benieuwd te zijn naar het thema Recreatie en Toerisme. Dit was de afgelopen jaren een onderwerp binnen de portefeuille van wethouder Van Woudenberg(D66).

Voor Schuurman is het wethouderschap een nieuwe uitdaging. Hij geeft aan enorm te hebben genoten van de afgelopen jaren waarin hij raadslid mocht zijn. Schuurman ziet het als een mooie ontwikkeling om nu dagelijks mee te gaan besturen in Zuidplas.

Ook De Haas heeft zin in de komende jaren. De Haas was de afgelopen anderhalf jaar al wethouder in Zuidplas na het vertrek van Joke Vroegop. Ook de komende jaren is De Haas verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het gemeentehuis binnen het afgesproken budget. Ook heeft De Haas de komende jaren de gemeentelijke financiën onder zijn beheer. De Haas heeft al één tip gehad van Hordijk: “Verander zo snel mogelijk de pincode van de kluis. Anders trekt de wethouder ruimtelijke ordening hem gelijk leeg.”

Het volledige coalitieakkoord is hier te lezen.

Lees ook: Verder bouwen aan Zuidplas: Wat gaan inwoners merken?

Advertentie