Kinderen ziek na spelen in water Hennipgaarde, CDA stelt vragen

Hennipgaarde Tinet

De fractie van het CDA in de gemeente Zuidplas heeft maandag 11 juni vragen gesteld over de waterkwaliteit in de Hennipgaarde bij Zevenhuizen. Dit is gebeurd nadat verschillende kinderen ziek zijn geworden na het spelen in de nieuwe waterspeeltuin. De verontrustende signalen over de waterkwaliteit van de waterplas in de Hennipgaarde zijn op Facebook te vinden maar worden ook op de schoolpleinen van de basisscholen in Zevenhuizen verteld.
Navraag van het CDA bij een huisarts leert dat er verschillende kinderen ziek zijn geworden na het spelen in de Hennipgaarde. Het zijn er veel meer dan normaal. De verdenking gaat naar de gevolgen van een bacterie. Welke precies is niet duidelijk. Vanuit het recreatieschap de Rottemeren is afgelopen weekend gewaarschuwd dat de provincie geen controles uitvoert in de Eendragtspolder waar de nieuwe speeltuin met veel water ligt. Alleen de Zevenhuizerplas wordt in de gemeente Zuidplas meegenomen in het reguliere zwemwater onderzoek.
‘De Hennipgaarde is een project dat met veel enthousiasme vanuit de gemeente en de inwoners tot stand gekomen is. Nadat op het schoolplein en op de facebooksite van Zevenhuizen verschillende mensen aangaven dat hun kind ziek geworden was na het spelen in het water van de Hennipgaarde, vonden wij dat zorgelijk’, aldus fractievoorzitter Tinet de Jonge.
Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college waarbij gevraagd wordt of er mogelijkheden zijn om het water toch als zwemwater te bestempelen waardoor er meer duidelijkheid komt voor gebruikers.
De Jonge: ‘Dat vinden we als CDA fractie bijzonder vreemd. De Hennipgaarde is immers zo samengesteld dat het speelterrein om de plas is gebouwd. Er zijn watertoestellen, waarbij het natuurlijk het allerleukst is als je in het water valt. De bodem is van dusdanige kwaliteit dat mensen hier niet in wegzakken. Daarnaast is er zelfs een strand rond het water. Al deze factoren maken dat het bijzonder vreemd lijkt dat dit water niet als zwemwater gekwalificeerd is. Het is juist een plaats waar kinderen van groot tot klein samen kunnen komen.’
Op deze manier werd er ook al heel enthousiast gebruikt gemaakt van de Hennipgaarde. De gemeente heeft de laatste tijd veel positieve aandacht gevraagd en gekregen voor de Hennipgaarde. Wat het CDA betreft heeft de gemeente dan ook een verantwoordelijkheid van veiligheid voor de gebruikers van de faciliteiten van de Hennipgaarde. ‘Als er problemen rond veiligheid zijn, dan stuurt de gemeente ook BOA’s. Dan zou de gemeente toch ook een rol moeten pakken wanneer het om de veiligheid van het speelgenot gaat? Het kan toch niet zo zijn dat de Hennipgaarde er verlaten bij komt te liggen na al het prachtige werk dat er gedaan is door zowel gemeente als recreatieschap als de vrijwilligers?’