Kinderopvang in Zuidplas van hoge kwaliteit in 2017 

De kinderopvang zoals kinderdagopvang, peuteropvang/peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus voldoen aan alle eisen die worden gesteld in de wet kinderopvang. In 2017 zijn alle locaties voor kinderdagopvang, peuteropvang/peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus geïnspecteerd evenals de 14 nieuwe gastouders gecontroleerd. Dit wordt vermeld aan de gemeenteraad in een informatienota.

De GGD, die de inspecties voor de gemeente uitvoert, heeft wel wat bevindingen maar allen zijn door de organisaties opgelost en akkoord bevonden na een her inspectie. Zuidplas is al jaren koploper in de provincie om een zo goed mogelijke kwaliteit te waarborgen voor opvang van deze kinderen. Gastouders krijgen periodiek controle, professionele organisaties worden elk jaar geïnspecteerd. Wethouder Jan Verbeek is blij met de resultaten :”Kwalitatief goede kinderopvang in Zuidplas draagt bij aan preventief jeugdbeleid”.