8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Wethouder gaat in gesprek met inwoners over opvanglocatie in Nieuwerkerk

In de raadsvergadering van gisteren heeft wethouder Schuurman toegezegd om volgende maand met het bewonersplatform asielopvang in Nieuwerkerk in gesprek te gaan. Dat gaat over de beoogde asielopvang langs het spoor in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het onderwerp stond op de raadsagenda op verzoek van PvdA/Groenlinks. Een motie van die fractie met het pleidooi voor spreiding over meerdere kleinere opvanglocaties in alle dorpen, kreeg onvoldoende steun.

Spreiding

Nadat de heer Backx van platform asielopvang Zuidplas als inspreker nogmaals de risico’s van een grote opvanglocatie benadrukte, lichte Martin Damen van PvdA/GroenLinks zijn spreidingsmotie toe. Doel daarvan is om meer draagvlak te krijgen bij inwoners. Dat draagvlak zal volgens hem groter zijn als de gemeente in elk dorp een -kleinere- opvanglocatie realiseert. De selectie van de locatie moet samen met de inwoners gebeuren. Waddinxveen is daarvoor het voorbeeld.

Chantage

De motie kreeg alleen steun van NEZ en VVD. Die partijen willen overigens liever inzetten op de opvang in omliggende gemeenten in plaats van in Zuidplas. Spreiding is voor hun een laatste optie. NEZ vond het chantage dat Zuidplas er, bij het realiseren van de opvang, ook iets voor terug krijgt. Concreet gaat het daarbij om flexwoningen voor inwoners. De andere partijen hadden vooral grote bedenkingen bij de timing van de motie. In de vorige vergadering was de wethouder gevraagd om aanvullende informatie. Die komt pas begin maart beschikbaar. VVD-er Van Wijnen liet doorschemeren het gevoel te hebben dat PvdA/GroenLinks er zo met zijn voorstel vandoor gaat.

Risico’s

D66 ging ook inhoudelijk in op het voorstel van spreiding. Volgens Mark Claveaux kleven aan de motie meerdere risico’s. De eerder opgestelde randvoorwaarden om de belangen van de inwoners van Zuidplas te borgen, worden in deze motie losgelaten. Daardoor komt er volgens hem ook meer druk op de zorg en ambtelijke organisatie. “Daarnaast is het onduidelijk hoe het proces gaat verlopen, levert het vertraging op waardoor de omliggende gemeenten meer druk krijgen en schieten de omwonenden er weinig mee op”. 

In gesprek

De meeste partijen riepen wethouder Schuurman wel op om snel met het bewonersplatform in Nieuwerkerk in gesprek te gaan. Schuurman omarmde dat idee. Dat wil hij doen als de aanvullende informatie beschikbaar is. Het gezamenlijke ‘kopje koffie’ zal dus nog op zich laten tot maart. Ook gaf Schuurman aan dat het realiseren van een goede opvanglocatie, en niet het krijgen van flexwoningen centraal heeft gestaan. Dat Zuidplas er meer uithaalt, is volgens hem niet het gevolg van chantage, maar vooral goed onderhandelen. 

Motie ingetrokken

Na een schorsing was het voor Damen duidelijk dat hij onvoldoende steun kreeg. Daarom trok hij zijn motie in. Aan het eind deed Cock van der Spek (CU/SGP) de oproep om wat terughoudender te zijn met zulke moties. “We zijn anderhalf uur verder, met ‘nul komma nul’ resultaat. Dit is alleen om een podium te krijgen”.

Advertentie