8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

PvdA/GroenLinks wil opvanglocatie opnieuw bespreken in gemeenteraad

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft een motie ingediend over de regionale opvang locatie in Zuidplas. De partij wil dat er meerdere kleinere locaties komen in de verschillende dorpen in plaats van één grote locatie in Nieuwerkerk. De gemeenteraad bespreekt de motie op dinsdag 13 februari.

Regionale opvanglocatie

In 2021 heeft het gemeentebestuur besloten de mogelijkheid voor een regionale opvanglocatie (ROL) te verkennen om vluchtelingen op te vangen. Daarmee wilde de gemeente Zuidplas de regie van de vestiging van een opvangcentrum in eigen hand houden, niet alleen vanuit hartelijkheid maar ook uit praktisch oogpunt. De gemeente heeft al langere tijd gezocht naar geschikte locaties. Na onderzoek is het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voorstander van het gebied van de Spoorzone in Nieuwerkerk.

Debat in gemeenteraad

Vorige maand is de beoogde locatie van de opvanglocatie besproken in de gemeenteraad van Zuidplas. Dat debat duurde zeven uur en eindigde diep in de nacht. Wethouder Schuurman gaf daarin aan dat in een grotere opvanglocatie meer kwaliteit voor bewoners en omwonenden geborgd kan worden, dan bij meerdere kleine locaties. Hij beloofde wel nogmaals met het COA te gaan praten over de kwaliteit die bij kleinere locaties geboden kan worden. Dat was reden voor de VVD om een motie over spreiding over de dorpen nog even ‘aan te houden’. PvdA/GroenLinks lijkt de conclusies van dat gesprek niet af te willen wachten en heeft nu zelf een motie aangekondigd.

Motie spreiding 

In de motie verzoekt de fractie het college van burgemeester en wethouders om de opvang van asielzoekers, zo snel als mogelijk, verspreid over de dorpen in Zuidplas te realiseren. Daarbij wil de fractie al rekening houden met een groter aantal vluchtelingen, zodat de gemeente niet op korte termijn hierover weer moeten spreken. PvdA/GroenLinks wil de opvang per dorp in nauw overleg met inwoners en verenigingen organiseren en daarbij ook de huidig locatie in de spoorzone betrekken, maar met een kleiner aantal plaatsen.

Geen lijstje met voor- en nadelen

Gevraagd naar de reden om nu met een eigen motie te komen, geeft raadslid Damen aan dat de eigen motie anders is dan degene die de VVD vorige raadsvergadering ‘in de tas heeft gehouden’. Ook vindt hij dat het pad dat het college beloopt richting COA te ingewikkeld is. Hij is principieel voor spreiding. “Het maken van een lijstje van voor- en nadelen voor een grotere of kleinere opvang is wat ons betreft niet zo belangrijk. Het gaat nu om het realiseren van zoveel mogelijk draagvlak. Er zijn veel inwoners die uitspreken dat ze helemaal geen opvang willen. Dan heeft een lijstje met voor- en nadelen geen zin”.

Draagvlak

Gouwe IJssel Nieuws vroeg Damen hoe hij weet dat er in de andere dorpen wel draagvlak is voor -kleinere- opvanglocaties. Daarop geeft hij aan er van overtuigd te zijn dat spreiding een zo groot mogelijk draagvlak geeft. “De fractie heeft haar standpunt bepaald na gesprekken in de steunfractie, het gesprek met leden o.a. tijdens een brainstormsessie. Tijdens de raadsvergadering waren er ook veel geïnteresseerde bewoners. Met velen van hen hebben wij het gesprek gevoerd. We maken tijdens iedere raadsvergadering een ronde langs de publieke tribune en stellen voor en heten welkom. Tijdens de schorsing zijn we aangesproken door hen”.

Objectiviteit versus idealen

Het is de vraag hoe het debat van volgende week gaat verlopen. De werkwijze van het college richt zicht vooral op objectieve afweging van voor- en nadelen. De politieke partijen brengen daar een meer idealistisch insteek tegenin, waarvan de praktische haalbaarheid onduidelijk is. Daarnaast is er ook een groot verschil tussen de standpunten van de partijen. Of die werelden bij elkaar gebracht kunnen worden, is nog onduidelijk. Het is dan ook niet uitgesloten dat de gemeenteraad volgende week opnieuw een marathonsessie van zeven uur tegemoet gaat.

Advertentie