8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Zuidplas gaat scholen helpen met scheiden van afval

Het college van B&W vindt afval scheiden belangrijk en zet in op duurzaamheid. Afval van basisscholen is formeel bedrijfsafval en kostbaar. In 2012 is besloten dat afval van scholen maar ook vrijwilligersorganisaties niet meer door de gemeente opgehaald.  Toch heeft het college gemeend gebruik gemaakt van de beleidsvrijheid (van de gemeenteraad) om afval scheiden door basisscholen nu te benoemen als activiteit in het algemeen belang in plaats van een economische activiteit.

Basisscholen juichen het inzamelen van hun afval toe. Kinderen krijgen les over afval scheiden en het voorkomen van zwerfafval, zodat zij zich bewuster worden van het belang ervan. Het is het meest (kosten)efficiënt om dezelfde inzamelmiddelen te gebruiken als in de betreffende wijk voor handen zijn en de inzameling op hetzelfde moment te laten plaatsvinden. De gemeente geeft de inzamelmiddelen in bruikleen, wat de drempel voor basisscholen om mee te doen verlaagt. Aan de basisscholen worden geen kosten doorberekend, omdat de extra kosten voor de gemeente door de manier van inzameling minimaal zijn. De verwachting is dat marktpartijen geen moeite hebben met deze gemeentelijke dienstverlening.

Uit het bericht van de gemeente is niet bekend geworden of ook vrijwilligersorganisaties in het vervolg als algemeen belang worden aangemerkt en hierdoor gemeentesubsidie niet meer in commerciële afvalverwerking hoeven te steken. 

Advertentie