8.5 C
New York
maandag 6 juli 2020

Plan voor huisvesting scholen gereed voor besluit in gemeenteraad

De Bouwstenennotitie Zuidplas, vastgesteld door de gemeenteraad, heeft inmiddels geleid tot het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). In het IHP staan de ambities op het gebied van onderwijs en plannen voor de huisvestng. Dit plan moet niet alleen door de gemeente maar ook door de onderwijs besturen worden goedgekeurd. In dit plan zal bijvoorbeeld de toekomstvisie voor Zevenhuizen en voor de Esse in Nieuwerkerk ook bekend worden. 

Goede schoolgebouwen zijn een belangrijke basis voor goed onderwijs. In het IHP staan uitgangspunten genoemd voor het creëren van een optimaal onderwijsklimaat voor kinderen, thuisnabij onderwijs, het aanbieden van breder aanbod in het Voortgezet Onderwijs en het efficiënt benutten van schoolruimten. Ondanks het relatief goede schoolgebouwenbestand is er een vervangingsopgave voor de oudere gebouwen. Daarnaast leidt de huidige en toekomstige toename van de woningbouw tot behoefte aan extra capaciteit.

Het IHP is in nauwe samenwerking met schoolbesturen tot stand gekomen met hulp van de bouwstenen en de integrale beoordeling van de schoolgebouwen in Zuidplas. Per dorp zijn scenario’s ontwikkeld en vervolgens financieel vertaald. Hierdoor hebben de gemeente en schoolbesturen zicht op de benodigde toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting. Het college zal het raadsvoorstel IHP ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen in de raadsvergadering van 27 november 2018. De gemeenteraad zal dan haar goedkeuring over het document en de eventuele financiële gevolgen van het plan moeten uitspreken.

Volg het laatste nieuws

2,271FansLike
322VolgersVolg
497VolgersVolg