Advies Taalunie : het is Hollandsche IJssel met ch!

Het begon met een persvraag van Gouwe IJssel Nieuws aan de Rabobank die haar naam gaat wijzigen in Hollandse IJssel waarom niet de spelling met CH werd gebruikt. De woordvoerder vertelde de nieuwe spelling te gebruiken omdat dat marketingtechnisch beter was. Ook vroeg de redactie aan Rob Stolk, projectleider van  Hollandsche IJssel Anders en strijder van de juiste spelling van de riviernaam, om een reactie. Stolk was niet blij met de naam van de bank.  Omdat een moderator op Wikipedia de naam met CH steeds aanpast naar de nieuwe spelling besloot Rob Stolk hiermee dieper aan de slag te gaan.

Een klein onderzoekje onder de gemeenten waar de IJssel (de Hollandse, niet de Gelderse) door stroomt leert echter dat alle acht gemeenten Hollandsche IJssel met ch hanteren, zoals de rivier ook heette voor de spellinghervorming van 1946, die trouwens alleen de taalkundige spelling betrof en geen eigennamen. Ook Rijkswaterstaat, de beheerder van de waterwegen en de provincies hanteren de versie met ch. 

Stolk ging nog verder met zijn onderzoek en  heeft eerst aan het ministerie van Onderwijs om een advies gevraagd. Die gaan echter niet meer over de taal en hebben die taak aan het Taalunieversum gegeven. Deze organisatie gaat over de Nederlandse Taal  en haar spelling en Stolk kreeg uiteindelijk een helder antwoord.

1. Taalspellingregels gelden niet voor eigennamen.
2. Correcte spelling moet worden verricht volgens het zogenaamde ‘donorprincipe’. Dit houdt in dat de oorspronkelijke schrijfwijze zoals de eigenaar die eraan heeft gegeven moet worden gerespecteerd.
3. Het Taalunieversum adviseert aan te sluiten bij de schrijfwijze van de gemeenten en andere overheden en adviseert in dit geval voor de hele rivier de schrijfwijze Hollandsche IJssel.

Tamara Mewe, van het Taalunieversum, vindt dat instanties zoals Wikipedia ook van de eigennaam Hollandsche IJssel moet uitgaan en in het artikel elders kan vermelden dat de taalkundige spelling Hollandse IJssel ook voorkomt. Dit laatste dus in de vergelijking met de andere IJssel in Nederland, namelijke de Gelderse. Stolk roept dan ook bedrijven zoals  banken, overheden en andere instanties op om vanaf nu de juiste schrijfwijze met CH te gebruiken.  De leden moeten nog instemmen met de nieuwe naam van de Rabobank, hopelijk wordt op die vergadering alsnog de naam aangepast.