Bewoners Parc IJsselhoeve vernemen plan van kap 230 populieren uit de media

De bewoners van Parc IJsselhoeven wisten niks van de plannen van de 230 populieren. Dat blijft uit een reactie van het bestuur van de Vereniging van Bewoners op een vraag van Gouwe IJssel Nieuws. Ze erkennen dat er iets aan de weg gedaan moet worden maar zien liever geen kap van bomen. Mocht het echt niet anders kunnen dan hopen ze directe herplant en een goede keuze van type boom. Verder hekelen ze in de verklaring de communicatie met het recreatieschap Hitland. De verklaring staat onderaan dit artikel.

Ook op de sociale media zijn diverse reacties van verbazing te lezen. Vooral de karakteristieke laan is voor bezoekers van het park iets waar men niet aan mag komen. Wel wordt er gepleit voor een los wandelpad eventueel naast de laan voor de veiligheid maar anderen pleiten juist voor eenrichtingsverkeer en snelheidsbeperkingen.  Natuurfotograaf Broere gaf gisteren al het voorbeeld hoe je de bomen kan sparen zoals in Rotterdam Ommoord gebeurd. Toch zijn er ook inwoners die zich berusten in de kap omdat het nu eenmaal moet. 

Verklaring Vereniging  van Bewoners Parc IJsselhoeve.
“Dat er iets moest gaan gebeuren aan de Hitlandselaan lijkt ons alleen maar goed. Het is er gevaarlijk vooral voor fietsers en voetgangers maar ook de putten en kuilen in het wegdek van de laan worden er niet beter op voor de auto’s. Ook zijn er bij regenval behoorlijk grote plassen.

Waar wij zorgen over hebben is de dramatische bomenkap en welke plannen het recreatieschap gaat presenteren om de laan beter te maken. Waar wij voor zouden willen pleiten is dat er een los fiets/voetgangerspad naast de laan wordt aangelegd, dus apart van de rijweg zodat er meer veiligheid komt voor  fietsers en voetgangers.  Wat de bomenkap betreft betreuren wij, de bomen zien er ons inziens nog goed uit na 50 jaar. Mocht er desondanks toch een kaalslag van bomen komen, waar het nu naar uit ziet, zouden we graag zien dat er direct nieuwe bomen geplant worden zodat deze bomen zo spoedig mogelijk de leegte op kunnen vullen en het zo snel mogelijk weer net zo mooi of nog mooier zal worden zoals het jarenlang was qua aanzicht. Ook de juiste keuze in welk bomenras speelt daarbij natuurlijk een grote rol. 

Met grote regelmaat gaan er nog steeds grote vrachtwagen over de Hitlandselaan die al voor veel schade aan de laan hebben gezorgd afgelopen jaren, ook aan de bomen. Hoe gaat het recreatieschap daar straks mee om? Topparken heeft ook voornemens het aantal chalets uit te gaan breiden in de nabije toekomst, heeft het recreatieschap met extra verkeer  in de toekomst rekening gehouden?

Houdt het recreatieschap sowieso wel rekening met bewoners en recreanten die dagelijks gebruik maken van de Hitlandselaan? We zijn in ieder geval niet meegenomen in de communicatie een meedenken met het recreatieschap tot op heden wat we ook jammer vinden. Dit zijn zomaar wat vragen/opmerkingen die het bestuur heeft n.a.v. het persbericht van het recreatieschap en iemand van ons VvB bestuur zal dan ook zeker aanwezig zijn op de informatieavond van 6 december. “