Recreatieschap Hitland : De kap van 230 populieren is echt niet te voorkomen

Afgelopen week kwam het in het nieuws dat het recreatieschap van plan is om 230 populieren te kappen ter verbetering van het wegdek aan de Hitlandselaan. Op Gouwe IJssel Nieuws kwamen diverse tegenstanders aan het woord en daarom hebben we ook vandaag diverse vragen gesteld aan Roxanne den Ouden, die woordvoerster is namens het recreatieschap. Toch zijn sommige antwoorden een besluit van het bestuur maar in een vraaggesprek heeft ze behoorlijk wat stellingen die op sociale media voor het voetlicht kwamen weten uit te leggen vanuit de visie van het recreatieschap.

Waarom moet het met deze spoed behandeld worden, heeft het nog zin om de informatie avond te bezoeken?
Zeker heeft dat zin, daar zijn de dagelijksbestuursleden, 2 wethouders uit Zuidplas en 2 wethouders uit Capelle aanwezig om ook met de inwoners in gesprek te gaan. We hebben het proces in 2 stappen opgedeeld, eerst het besluit tot kap welke het algemeen bestuur moet nemen en daarna pas de herindeling na de kap, welke bomen er komen en hoeveel, hoe gaat het er straks uitzien en meer van dit soort vragen doen we in een tweede fase.

Dat het lijkt dat het spoed gebeurd kan ik me wel voorstellen, de korte periode is onderdeel van de vergadercyclus van het recreatieschap. Iets wat in het dagelijks bestuur is besloten gaat automatisch naar de agenda van het Algemeen Bestuur. Toch wilde het bestuur er ondertussen gesproken moest gaan worden met inwoners. Daarom hebben we zoveel mogelijk informatie online gezet, een bewonersavond georganiseerd. Tot nu toe zijn er tussen de 40 en 50 aanmeldingen binnen. Daarnaast verwachten we nog meer mensen die zich niet aanmelden maar wel komen en die zijn ook welkom omdat we snappen dat het mensen emotioneel geraakt worden door het plan.  

Ben je geschrokken van de vele reacties op de sociale media? 
We wisten dat hier uiteraard reactie op ging komen maar het is toch meer gaan leven dan verwacht. Ik steek er veel energie in om alle vragen die op de sociale media komen te beantwoorden en kan ik er niet direct een antwoord op geven dan laten we deze door onze adviseurs beantwoorden en ook dat delen we met de inwoners. Wel hoop ik dat de inwoners ook de achterliggende stukken lezen waarop het recreatieschap de weloverwogen keuze hebben genomen.

In Nieuwerkerk is het beeld ontstaan na de ijsbaanperikelen van de afgelopen jaren, de startproblemen met de hondenspeeltuin of de verkeerde aanleg van de kabelbaan dat dit ook niet goed gaat komen en dat het alleen gaat om de Golfbaan. Herken je dat beeld?
Dat er dingen niet goed zijn gegaan in het verleden zal ik zeker niet ontkennen maar ook daar trachten we toch altijd het op een goede wijze op te lossen. Hitland is meer dan de golfbaan en we krijgen wel eens boze reacties maar ook veel positieve reacties van de verbeteringen in Park Hitland van afgelopen tijd. Daarnaast heeft het recreatieschap zich goed laten informeren over de Hitlandselaan.

Is er uitstel van het besluit mogelijk en bijvoorbeeld de bomenwacht een inspectie van de bomen te laten uitvoeren?
Het bestuur gaat uiteindelijk over de definitieve besluitvorming. De voorgenomen reconstructie van de Hitlandselaan staat op de agenda van het Algemeen Bestuur bij de vergadering op 12 december aanstaande. Daar zal uiteraard alle achtergrondinformatie, maar ook alle vragen die er spelen bij bewoners besproken worden. Er zijn veel schriftelijke vragen gesteld en er zijn ook meerdere zienswijzen ingediend inmiddels. Daar wordt ook echt serieus mee omgegaan en deze worden na de vergadering door het bestuur beantwoord. Zo is er een zienswijze van de Milieuvereniging die een gefaseerde aanpak voorsteld over een aantal jaar, daar laten wij ons als recreatieschap eerst over informeren door de specialisten alvorens hier op te reageren.

De kwaliteit van de bomen is onderzocht door een bomen effect analyse (BEA) welke is  is uitgevoerd door één van de European Tree Technichians van Allesovergroenbeheer, met ondersteuning van twee ETT’s in opleiding. Bij de BEA is ondergronds onderzoek verricht (gekeken naar bodemverdichting, bodemprofielonderzoek en bodemluchthuishouding).   Daarin noemen zij bijvoorbeeld: Over het algemeen hebben de bomen een transparante kroon. Op stam of takken is veelal sprake van waterlot. Dat zijn snel groeiende scheuten, ontstaan uit slapende knoppen met als doel snel blad te vormen. Dit doet een boom als reactie op verstoring van de normale, natuurlijke ontwikkeling. Het is in feite een herstelpoging, dan wel een overlevingsstrategie en als dusdanig een indicatie van de achteruitgang van de conditie”. Deze analyse staat ook online op onze site. Het komt er op neer dat welke maatregel we nemen voor de laan qua reconstructie de bomen sneller dood zullen gaan en dan een gevaar gaan volgen. Zo is ook de optie van snoeien onderzocht en blijkt dat dit niet gaat bijdragen aan een betere kwaliteit van de bomen.

Is het echt zo slecht met de Hitlandselaan, moet er onderhoud echt gaan gebeuren? Kan er geen eenrichtingsverkeer komen of een 30 km zone?
Uit de onderzoeken blijkt dat een renovatie van het wegdek uit veiligheidsoverwegingen dringend noodzakelijk is. De kans op ongelukken is met het huidige wegdek te groot aanwezig en dit wil het recreatieschap uiteraard voorkomen. Zo wordt er bijvoorbeeld gepleit voor meer passeerplaatsen en wellicht een vrijliggend fietspad. Het recreatieschap is wegeigenaar en we mogen de weg opknappen maar voor andere maatregelen die vallen onder de wegenverkeerswet is de gemeente verantwoordelijk. Die moeten uiteindelijk een wettelijk verkeersbesluit nemen over een 30km zone of eenrichtingsverkeer, daar gaan wij niet over.

Tot slot ; De bewoners van Parc IJsselhoeve waren erg teleurgesteld dat zij dit moesten vernemen uit de pers, waarom zijn zij niet gehoord in dit proces?
We hebben vooraf met het management van Topparken contact gehad en toen hebben we helaas niet begrepen dat er ook een vereniging van bewoners was. Anders hadden wij uiteraard deze contactgegevens opgevraagd. Ik hoop dat deze bewoners wel op de informatieavond gaan komen, en van een aantal bewoners is dit inmiddels al bekend.

Hoe verder de toekomst er uit gaan zien zal uiteindelijk een besluit van de bestuurders van het recreatieschap zijn. Zij nemen een besluit over de voorgenomen reconstructie. Maar juist dat we toch zoveel mogelijk informatie geven en mensen willen spreken is een bewuste keuze, we willen echt aantonen dat het niet anders kan.

Pagina vraag en antwoord van recreatieschap