-->
8.5 C
New York
donderdag 29 september 2022

Recreatieschap tevreden over informatieavond, protesten tegen kap blijven echter doorgaan

Het recreatieschap Hitland kijkt tevreden terug naar de informatieavond op 6 december over de voorgenomen kap van 230 populieren. Woordvoerdster den Ouden laat ons weten ” Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Hitland heeft meer dan 50 geïnteresseerden en betrokkenen bij de Hitlandselaan mogen verwelkomen en ontvangen bij de vergaderlocatie van Golfbaan Hitland. Tijdens de inloopavond was er voldoende tijd en ruimte om alle vragen die leven met betrekking tot de totstandkoming van het voorgenomen besluit tot de reconstructie te bespreken met het Dagelijks Bestuur, maar ook met de onderzoeksbureaus die onderzoeken naar de Hitlandselaan en de bomen langs de Hitlandselaan hebben uitgevoerd “. 

Tijdens de avond bleek wederom dat het recreatieschap de kap van de bomen van mening is dat het niet mogelijk is de bomenrij te sparen “De meeste vragen gingen uit naar de bomen, en dan met name de gezondheid en of er toch geen mogelijkheden waren om de bomen te behouden. Onze adviseurs hebben de achtergrondinformatie en het tot stand komen van het advies uitgebreid toegelicht. De meningen van de bezoekers waren verdeeld. Sommige bezoekers zien het liefst dat er niets aan het nu zo prachtige Hitlandselaantje veranderd wordt, maar toonden deels toch begrip na uitleg van het Dagelijks Bestuur en/of de adviseurs. Andere bezoekers vinden een reconstructie van de Hitlandselaan hoog tijd, streven naar een veiligere situatie en willen vooral betrokken worden in het traject hoe de Hitlandselaan er na de voorgenomen reconstructie uit komt te zien ” aldus Den Ouden

Presentatie recreatieschap

Veel bezoekers waren  van politieke partijen en gemeenteraadsleden en die kunnen niks doen tegen de kap omdat het beheer van het recreatieschap is gemandateerd aan het dagelijks bestuur. Dat werd nogmaals benadrukt door voorzitter Daan de Haas. Vanuit Zuidplas zit hij samen met wethouder Verbeek in het dagelijks bestuur, aangevuld met Hordijk en Schuurman in het algemeen bestuur. Dat algemeen bestuur gaat op woensdag 12 december een besluit nemen. Rob en Fiet Stolk hebben inmiddels een petitie gestart en willen die voor deze vergadering aanbieden aan voorzitter de Haas. De petitie is op zaterdagmorgen 8 december al meer dan 500 voorzien van een handtekening. 

Tijdens de vergadering mochten mensen ook ideeen voor de laan na de kap geven en ook over de toekomstige reconstructie. Hier werd ook gebruik van gemaakt. Over deze gang van zaken was kritiek, natuurfotograaf Rob Belterman: ‘Je gaat een huis laten slopen maar je weet nog niet hoe het nieuwe huis er uit gaat zien”.  Diverse bewoners en organisaties zoals Belangengroep Ver Hitland, de Vereniging van bewoners Parc IJsselhoeve en de milieuvereniging hebben inmiddels een zienswijze ingediend om de laan zo te houden. De bewoners van Parc IJssehoeve zijn bijvoorbeeld bang dat ze straks maanden moeten gaan omrijden.  De belangenvereniging ‘s-Gravenweg laakte het ontbreken van de inspraak over het besluit, net als de bewoners van Parc IJsselhoeve al eerder aan Gouwe IJssel Nieuws lieten weten. Wel is duidelijk dat niet een ieder zich neer zal gaan leggen bij het besluit van Hitland. 

foto’s : Rob Belterman

Advertentie