Gemeente wil beter voorstel voor sloop en nieuwbouw van vervallen graansilo in Zevenhuizen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas heeft een positieve grondhouding aangenomen voor de herontwikkeling van de vervallen graansilo aan de dorpsstraat in Zevenhuizen. Maar het ingediende plan moet beter en daarom wacht men a op de initiatiefnemer voor een aangepast plan en verleent de gemeente voorlopig een medewerking aan een ruimtelijke procedure. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad in een informatienota.

Er is een verzoek binnengekomen om een appartementencomplex met 11 appartementen te realiseren op de locatie van de oude graansilo aan de Dorpsstraat 110 in Zevenhuizen. De silo zal worden gesloopt. In het verleden is meerdere malen een klacht ingediend over de bouwvallige staat van deze silo. Op dit moment vervult de silo geen functie meer. De silo is gelegen achter de apotheek aan de Ringvaart en grenst aan de Ontmoetingskerk en de stiltetuin van deze kerk.

Het initiatief omvat de realisatie van 11 appartementen in een volume die de vorm van de silo overneemt (zie afbeelding 2). De oriëntatie van de appartementen is gericht op de Ringvaart. In de architectuur wordt de stijl van de silo opgezocht. De apotheek blijft in het voorstel in zijn huidige vorm behouden. Het perceel wordt overwegend ingericht met parkeerplaatsen. Het initiatief past niet in het bestemmingsplan en daarom is een ruimtelijke procedure nodig.

In de informatienota beschrijft het college de onderbouwing voor de afwijzing als volgt: “Vanuit de bijzondere ligging van de locatie tussen de Dorpsstraat (structurerend en kenmerkend ruimtelijk element voor de kern Zevenhuizen) en de Ringvaart is een integrale ‘ateliersessie’ georganiseerd tussen de verschillende vakdisciplines om te komen tot een integrale beoordeling van het initiatief en een doorvertaling van de doelstellingen van de Structuurvisie voor deze locatie. In dit overleg is geconstateerd dat deze locatie verschillende kansen biedt om de ruimtelijke structuur, beeldkwaliteit en leefbaarheid van de kern Zevenhuizen en de directe omgeving van de locatie te versterken, maar dat het ingediende initiatief geen gebruik maakt van deze kansen en weinig rekening houdt met de inpassing in de omgeving. ”

Het vervolgtraject ligt in eerste instantie bij de initiatiefnemer. Een verbeterd voorstel en ontwerp kan aanleiding geven om alsnog medewerking te verlenen aan een ruimtelijke procedure. Zonder deze medewerking kan het bestemmingsplan niet worden aangepast en kan het niet doorgaan. Ook kan de initiatiefnemer besluiten om hier te stoppen en blijft de graansilo in haar beroerde toestand gewoon staan.

Schets van het plan uit de informatienota van de gemeente Zuidplas