Tijdelijke school Koningskwartier aan Koning Willem-Alexanderlaan

Het college van B&W van de gemeente Zuidplas heeft besloten dat de tijdelijke school voor het Koningskwartier in Zevenhuizen komt aan de noordkant van de Koning Willem Alexanderlaan. De grond ligt nu nog braak en is bestemd voor bedrijventerrein in de toekomst. De gemeente heeft daar nog grond dus wordt deze eerst voor de tijdelijke school gebruikt.

De tijdelijke school zal een combinatie van christelijk onderwijs (katholiek en protestants-christelijk) en een dependance van ’t Reigerbos (openbaar) gaan worden, net als de nog te bouwen nieuwe school in de wijk. Omdat de gemeente nog eigenaar is van de grond kan er snel gestart worden met neerzetten van de tijdelijke school. Hierdoor kan het al starten met ingang van schooljaar 2019-2020. Op dit moment hebben de groepen 8 van de openbare school ’t Reigerbos les in Dorpshuis Swanla door ruimtegebrek. Waar in de toekomst de definitieve school zal komen in het koningskwartier wordt later in het jaar besloten door de gemeente.