SGP-Christenunie lanceert voor waterschapsverkiezing programma: Levend Water

SGP-ChristenUnie heeft voor de waterschapsverkiezingen in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard haar verkiezingsprogramma gelanceerd. Het verkiezingsprogramma heeft als slogan ‘Levend water’. Lijsttrekker Marco Oosterwijk (tot voor kort wethouder in Krimpen aan den IJssel) is trots op het resultaat, waar veel mensen aan hebben meegewerkt.

Oosterwijk: “Het thema ‘Levend water’ staat symbool voor onze inzet de komende jaren. We hebben een mooie verantwoordelijkheid om de schepping te onderhouden en te bewaren, zodat ons mooie gebied ook voor de volgende generaties leefbaar is. Tegelijkertijd geeft ‘levend water’ ook in praktische zin inspiratie voor een eigentijdse, betrokken en actieve invulling van waterbeheer. Levend water ziet bijvoorbeeld op goede waterkwaliteit en een levendige biodiversiteit. We gaan voor een actief en betrokken waterschap, met een concreet oog voor innovatie en circulariteit als opdracht voor de komende jaren”.

SGP-ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma een goed oog voor de diverse belangen in het werkgebied van het HHSK. Nummer twee op de kieslijst Greet van den Bergh-Kempenaar (verpleegkundige bij het Leger des Heils): “We hebben een verkiezingsprogramma gemaakt dat recht doet aan de inwoners en ondernemers in ons waterschapsgebied. Of je nu in de stad woont, boer of tuinder bent, in de polder woonachtig bent of werkt… Jong of ouder: we hebben aan je gedacht!”. De komende jaren komen er grote vraagstukken af op het waterschap: zowel extreme regenval als droogte met dreigend zoetwatertekort en hittestress. Dat vraagt om echte oplossingen in Rotterdam en de dorpen. Maar ook bodemdaling in de polder die de bedrijfsvoering van boeren bedreigt.

SGPChristenUnie heeft ook nadrukkelijk oog voor de toekomst van agrariërs en tuinders. SGP-ChristenUnie vraagt in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk aandacht voor innovatie, duurzaamheid en het echt betrekken van jongeren bij het gebied waar ze spelen, naar school gaan, fijn wonen en opgroeien.